Kolejny numer biuletynu „ZE WSCHODU I O WSCHODZIE”

Ukazał się  kolejny podwójny biuletyn „Ze Wschodu i o Wschodzie”   nr 103-104, który razem z wcześniejszymi edycjami ogarnia minione 26-lecie działalności Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód, współpracę Województwa Opolskiego z partnerami zagranicznymi, co jest możliwe dzięki dobrej współpracy i wsparciu Departamentu Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego oraz finansowaniu niektórych przedsięwzięć przez Samorząd Województwa Opolskiego.  Obraz tego co robiliśmy w zakresie współpracy ze Wschodem był przedstawiany na łamach 102 wcześniejszych edycji biuletynów. Nasz biuletyn był, jest i będzie opisem zmieniającej się sytuacji społeczno-politycznej, gospodarczej, kulturalnej w krajach wschodnich oraz obrazem współpracy naszego regionu z regionami partnerskimi, uczelniami, podmiotami gospodarczymi, głównie w Rosji, na Ukrainie, w Kazachstanie, na Białorusi, w Mołdowie, Gruzji, Armenii, Uzbekistanie. Zawiera także przykłady oferty współpracy dwustronnej. Biuletyn „Ze Wschodu i o Wschodzie” dociera do wszystkich miast, gmin, powiatów i starostw województwa opolskiego oraz wybranych firm, zainteresowanych współpracą ze Wschodem, do placówek dyplomatycznych krajów wschodnich w Warszawie oraz naszych partnerów w tych krajach.  Zaprezentowany 103-104 numer, podobnie jak poprzednie edycje, zawiera najważniejsze wydarzenia obejmujące drugą połowę 2018 roku i pierwszy kwartał 2019 roku oraz niektóre przedsięwzięcia planowane na pozostałe kwartały 2019 roku. W publikacjach biuletynu dominuje tematyka współpracy międzynarodowej z partnerami zagranicznymi, w tym współpracy z krajami na wschód od Bugu, ale odnosimy się również do wielu wydarzeń w regionie, kraju, niekiedy do problemów geopolitycznych. Sporo uwagi poświęcamy obchodom ważnych rocznic i świąt państwowych, wydarzeń związanych  z historią i teraźniejszością wielokulturowego Śląska Opolskiego.

Życzymy przyjemnej lektury!