UROCZYSTOŚĆ W AMBASADZIE FEDERACJI ROSYJSKIEJ

 W dniu 26 października 2017r. w Ambasadzie Federacji Rosyjskiej w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia dr hab. prof. Uniwersytetu Warszawskiego Pani Ludmile Szypielewicz Rosyjskiego Odznaczenia Państwowego – MEDALU PUSZKINA, nadanego przez Prezydenta Federacji Rosyjskiej Władimira Putina. Aktu dekoracji dokonał Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Federacji Rosyjskiej w Rzeczypospolitej Polskiej – Sergiej Andrejew. W uroczystości uczestniczyła liczna grupa nauczycieli i wykładowców języka rosyjskiego, naukowcy, przedstawiciele świata kultury, dyplomaci i działacze społeczni. Wśród przybyłych gości byli członkowie Kierownictw SWP-W i SWP-R: Józef Bryll i Jerzy Smoliński. Godzi się nadmienić, iż prof. L. Szypielewicz od wielu już lat jest Prezesem Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli i Wykładowców Języka Rosyjskiego oraz członkiem Prezydium Międzynarodowego Stowarzyszenia Wykładowców Języka Rosyjskiego i Literatury.
Uroczystość miała bardzo podniosły charakter i przebiegła w ciepłej, serdecznej atmosferze.