Polsko Rosyjskie Sympozjum Kultury

Integralną częścią obchodów 25 lecia SWP-W było odbyte 24 10 2017 r „Polska-Rosyjskie Sympozjum Kultury”. Miejscem
Sympozjum była Sala Kolumnowa UW. Uczestniczyło w nim ponad 100 osób, w tym Senator RP – Jan Libicki, liczni przedstawiciele świata kultury, nauki, studenckich kół naukowych, działacze kultury, członkowie SWP-W i SWP-R oraz członkowie Klubu Absolwentów Wyższych Uczelni Rosji. W Konferencji dużą aktywność wykazała 9 – osobowa Delegacja z Rosji, z prorektorem MGIMO – Artiomem Malginem, dyrektorem „Rospolcentra”- Jurym Bondarenką, dyrektorem Teatru Muzycznego „Sankt- Petersburg Opera”- Jewgenijem Małyginem, Przewodniczącym Stowarzyszenia Współpracy Kulturalnej i Bizesowej z Polską – Aleksiejem Mieńkowem, Przewodniczącym Rosyjskiej Rady Biznesu d/s Współpracy z Polską – Anatolijem Leyrikhem, doradcą Ministra Kultury Rosji – Aleksandrem Kulikowem, prof. MGU – Jurijem Borysionkiem, dziennikarzem – Wiktorem Bezeką, pracownikiem „Rospolcentra” – Dmitrijem Gorodowem. W Sympozjum uczestniczył Ambasador FR – Sergiej Andrejew, Dyrektor RONiK – Igor Żukowski i inni rosyjscy i polscy dyplomaci. Sympozjum otworzył prof. dr hab. S. Sulowski – Dziekan Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW. W uroczystym otwarciu zabrali głos: prof. dr hab. Konstanty Wojtaszczyk – Dyrektor Instytutu Europeistyki, Sergiej Andrejew- Ambasador Federacji Rosyjskiej w Polsce, Józef Bryll – Prezes SWP-W, Juryj Bondarenko – Dyrektor „Rospolcentra”, Jerzy Smoliński – Prezes SWP-R, Igor Żukowski-Dyrektor RONiK i Joanna Moro – aktorka. Sympozjum obradowało w panelach: 1 „Polityka a kultura w relacjach polsko -rosyjskich”, moderatorzy prof. Józef Tymanowski UW, dr. Patrycja Spytek UW; 2 „Praktyki współpracy w dziedzinie kultury”, moderatorzy dr. Paweł Stawarz UW i dr. Igor Żukowski RONiK. Referaty wygłosiło 11 osób/6 z Rosji/ i 5 osób zabrało głos w dyskusji. Podkreślono trafność wyboru tematu Sympozjum, wielką rolę kultury jako „pomostu” kontaktów między Polakami i Rosjanami i ważnego ogniwa budowy zaufania i wzajemnego zrozumienia. Sympozjum stało się płaszczyzną wymiany poglądów i informacji pomiędzy środowiskami kultury i nauki obu krajów, stworzyło warunki dla nawiązywania bezpośrednich kontaktów. Zwracano uwagę na potrzebę zasilania finansowego podmiotów zajmujących się organizacją imprez kulturalnych. Przyjęto ustalenia zorganizowania „okrągłego stołu” na ten temat w 2018 r. Postanowiono, iż materiały Sympozjum zostaną wydane w formie książkowej, zaś zgłoszone wnioski zostaną przekazane jako rekomendacje kompetentnym władzom państwowym i samorządowym. W ocenie organizatorów spełniło ono zakładane cele i oczekiwania. Sympozjum przebiegło w twórczym naukowym i praktycznym klimacie.