UROCZYSTE POSIEDZENIE ZARZĄDU MAŁOPOLSKIEGO ODDZIAŁU SWP-W

26 stycznia br.  z udziałem prezesa Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód Józefa Brylla, przewodniczącego Krajowej Komisji Rewizyjnej SWP-W Saturnina Kampioniego i Konsula Generalnego Federacji Rosyjskiej w Krakowie Aleksandra Minina odbyło się uroczyste posiedzenie Zarządu Małopolskiego Oddziału  Stowarzyszenia w Krakowie. Gości i uczestników powitała prezes Oddziału Maria Kaczmarczyk, która w swoim wystąpieniu przedstawiła najważniejsze działania Oddziału i zamierzenia na najbliższy okres. Prezes Józef Bryll  przedstawił najważniejsze działania  w 25-letniej działalności Stowarzyszenia służące rozwijaniu dobrosąsiedzkich stosunków z krajami za wschodnia granicą. Wyraził także słowa uznania dla działalności Oddziału. Konsul Generalny  A. Minin dziękując za zaproszenie na zebranie Zarządu Oddziału podkreślił dobrą i owocną współpracę konsulatu z oddziałem i wzajemną życzliwość w codziennych kontaktach i realizacji wielu inicjatyw.

Podczas posiedzenia  prezes Stowarzyszenia Józef Bryll wręczył zasłużonym członkom Oddziału Medale Mickiewicz Puszkin oraz wyróżnienia. Medalami odznaczeni zostali prof. dr hab. Janusz Henzel, były prezes oddziału i wieloletni  przewodniczący Małopolskiego Komitetu Okręgowego Olimpiady Języka Rosyjskiego ,mgr Bogusława Wajdzik nauczyciel I LO w Olkuszu za popularyzowanie języka rosyjskiego i przygotowywanie od wielu lat olimpijczyków OJR oraz Konsul Generalny Federacji Rosyjskiej w Krakowie Aleksandr Minin. Dyplomami wyróżniono redaktora E. Wąsika, dr hab. W. Miakiszewa, dr hab. A. Wawrzyńczaka, byłego prezesa oddziału M. Kozłowskiego, E. Mally-Dubis, W. Wójcika.

W części organizacyjnej do Zarządu Oddziału wybrano: mgr Joannę Osipową, pracownika naukowego Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej UJ i Grzegorza Kozaka studenta V roku Stosunków Eurazjatyckich i drugiego roku Rosjo-znawstwa UJ, którzy od kilku lat aktywnie włączają się w pracę oddziału.