Jubileusz w Kielcach

29-go stycznia 2018 r. w Oddziale Świętokrzyskim Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód w Kielcach odbyło się uroczyste posiedzenie Zarządu z okazji 25-lecia , w którym uczestniczyli: członkowie Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej,  rodzinna zmarłego prezesa Marka Miłka oraz zaprzyjaźnieni i współpracujący z Oddziałem.  W spotkaniu uczestniczył Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas oraz prezes Stowarzyszenia Józef Bryll. Zebranych powitał prezes  Marek Dutkiewicz, który przedstawił także działalność Oddziału i jego zamierzenia na najbliższy okres. Podkreślił duże znaczenie działalności Stowarzyszenia dla środowiska i potrzebę kontynuacji aktywności na rzecz zbliżenia z naszymi sąsiadami za wschodnia granicą. Działalność Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód w okresie 25- lecia i  program na kolejny okres przedstawił prezes Stowarzyszenia Józef Bryll podkreślając znaczenie  dyplomacji społecznej w działalności SWP-W na rzecz rozwijania dobrosąsiedzkich stosunków z krajami za wschodnią granicą. Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas wyraził słowa uznania  dla działalności Stowarzyszenia, która pokazuje potrzebę istnienia i  funkcjonowania organizacji dbającej o dobrosąsiedzkie stosunki z sąsiadami zza wschodniej granicy. Na zakończenie wystąpienia Pan Marszałek wręczył pismo gratulacyjne prezesowi Oddziału /treść pisma na załączonym zdjęciu/. W trakcie uroczystości Prezes Józef Bryll wręczył medale Mickiewicz-Puszkin oraz dyplomy honorowe.  Medalami zostali uhonorowani: Marszałek  Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas, Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Mirosława Zielińska- Krupa, Członek Zarządu – Zofia Osemlak. Medal przyznany przez Kapitułę SWP-W zmarłemu Markowi Miłkowi  odebrany został przez Żonę i Syna zmarłego Prezesa . Dyplomy honorowe otrzymali: Stanisław Bystrzyński, Agnieszka Szlęk, Urszula Wasińska, Rafał Brzoza, Grzegorz Wilk-Jakubowski, Marian Suchenia, Prof. Dr Hab. Oleg Leszczak, Dr Ryszard Stefański,  Ewelina Pawłowska, Robert Biernacki. W drugiej części spotkania Prezes Marek Dutkiewicz wręczył zebranym monografię  pt.” Polska – Europa – Świat Wobec Przemian Oraz Zjawisk Kryzysowych. Szanse i Zagrożenia”. Monografia została poświęcona pamięci M. Miłka.  Wydawnictwo przedstawił Rafał Brzoza – Członek Zarządu, który zapoznał zebranych z kulisami   powstania w/w monografii. Szczególne podziękowania za pomoc w jej  wydaniu skierował do Stanisława Bystrzyńskiego, dzięki któremu udało się zrealizować projekt.

Posiedzenie Zarządu zakończyło przyjacielskie spotkanie uczestników.