Udział Oddziału Podlaskiego w uroczystościach związanych z obchodami 72 rocznicy zakończenia II Wojny Światowej.

Podlaski Oddział Wojewódzki SWP-W na zaproszenie organizatora- Konsulatu Generalnego Republiki Białoruś w Białymstoku w dn. 2017.05.09 wziął udział w uroczystościach związanych z tą rocznicą.

Główna uroczystość odbyła się na cmentarzu komunalnym gdzie znajdują się groby poległych żołnierzy radzieckich. Uroczystość rozpoczęła przemówieniem Konsul Generalna Republiki Białoruś w Białymstoku pani Alla Fiedorova.  Modlitwy w intencji poległych odmówili księża wyznania katolickiego i prawosławnego. Następnie głos zabrali żołnierze weterani, którzy byli uczestnikami walk w czasie wojny.

Uroczystość zakończyło złożenie przez delegacje różnych organizacji wieńców pod pomnikiem pamięci poległych żołnierzy. W imieniu Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód Oddział Podlaski wieniec złożyli: Witalis Kuryłowicz – prezes, Agnieszka Nazaruk-Zdanuczyk- v-ce prezes, Jan Wołosik- przewodniczący komisji rewizyjnej.