Polsko-Białoruskie Forum Miast Partnerskich „DYPLOMACJA MIAST” Gdańsk, 27-28 kwietnia 2017 roku

Miasto Gdańsk, Konsulat Generalny Republiki Białoruś w Gdańsku, Zarząd Krajowy Stowarzyszenia Współpracy  Polska – Wschód oraz Pomorski Oddział Wojewódzki Stowarzyszenia Współpracy  Polska – Wschód byli organizatorami odbywającego się w dn. 27-28 kwietnia 2017 roku w siedzibie Rady Miasta Gdańska Polsko-Białoruskiego Forum Miast Partnerskich Województwa Pomorskiego i Białorusi w ramach projektu „Dyplomacja miast”.  Poza konferencją  odbywającą się w trzech panelach tematycznych: panel samorządowy, panel gospodarczy oraz panel obywatelski przedstawicieli organizacji pozarządowych, zorganizowano dwustronne spotkania przedstawicieli miast partnerskich z Pomorza i Białorusi. W drugim dniu Forum Gmina Gniewino przyjmowała delegację miasta partnerskiego Wołkowysk, w Gminie Kosakowo gościła delegacja z Brzostowicy Wielkiej, a Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz spotkał się z delegacjami z Grodna, Brześcia, Połocka oraz miasta Nowopołock. Zwieńczeniem Forum Miast Partnerskich było podpisanie w Pruszczu Gdańskim nowej umowy o Partnerskiej Współpracy pomiędzy Powiatem Gdańskim i Rejonem Grodzieńskim.  Uczestnicy Forum  w aktywnej i ciekawej dyskusji  wypowiedzieli się o możliwościach i wyzwaniach stojących przed polskimi i białoruskimi regionami, w celu zintensyfikowania  współpracy na szczeblu regionalnym, tak aby podpisane umowy i porozumienia wdrożyć w życie.     Takie działania niewątpliwie przyczynią się do zwiększenia zwykłych kontaktów międzyludzkich pomiędzy społeczeństwami Polski i Białorusi.

Przedstawiciele miast i regionów z Białorusi mieli także możliwość zapoznania się z historią i teraźniejszością Gdańska podczas wycieczki zorganizowanej dla delegacji z Białorusi. Trzecią częścią  projektu było zaprezentowanie mieszkańcom Pomorza i Kujaw białoruskiej kultury. W ramach V Festiwalu Białoruskiej Kultury na Pomorzu w siedmiu miastach: Starogard Gdański, Toruń, Gniewino, Szemud, Rumia, Lębork, Malbork odbyły się koncerty Orkiestry Estradowo-Symfonicznej Białoruskiego Uniwersytetu Kultury i Sztuki, która tym razem zaprezentowała repertuar Anny German i Czesława Niemena. Przebieg Forum potwierdził potrzebę tej formy kontaktów miast partnerskich i zgodnie z wolą jego uczestników powinien być kontynuowany. Słowa uznania i podziękowania dla władz Gdańska, Konsulatu Republiki Białoruś i Oddziału Pomorskiego Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód. Forum dało   impuls  do planowania kolejnych  projektów realizowanych przez nasze Stowarzyszenie we współpracy z partnerami z Białorusi.   Pomorski Oddział Stowarzyszenia Współpracy  Polska – Wschód zaprasza polskich przedsiębiorców do wzięcia udziału w IX Białorusko-Pomorskim Regionalnym Forum Gospodarczym, które zaplanowano w dn. 13-16 września 2017 roku w Nieświeżu na Białorusi.

Poniżej program do pobrania.

Program Forum w Gdańsku