TŁUMY OPOLAN I GOŚCIE Z CAŁEGO KRAJU POŻEGNALI TRAGICZNIE ZMARŁEGO REKTORA POLITECHNIKI OPOLSKIEJ PROFESORA MARKA TUKIENDORFA

Przedstawiciele świata nauki z Opola oraz uczelni z całego kraju, władz centralnych z dwoma wiceministrami Rządu RP, władz województwa z wojewodą opolskim i marszałkiem województwa opolskiego, duchowieństwa na czele z biskupem Andrzejem Czają, dyplomatów z ambasadorem Kazachstanu w RP Margułanem Baimukhanem, konsulem Republiki Federalnej Niemiec w Opolu Brigite Fisel – Rosle,  liczni mieszkańcy Opola oraz  członkowie Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód pożegnali Rektora Politechniki Opolskiej.

Pożegnaliśmy człowieka sukcesu o szerokich horyzontach, otwartego i realizującego współpracę polskich uczelni z setkami partnerów na świecie. Profesor Marek Tukiendorf był dla nas, podobnie jak dla wielu instytucji, lubianym z dużym poczuciem humoru, a Jego dynamizm zdumiewał nas i zachęcał do działalności. Doceniał działalność Stowarzyszenia i uczestniczył w wielu imprezach z gośćmi zagranicznymi, najwięcej z Kazachstanu, i wielu spotkaniach występując na szczeblu regionu w kraju i za granicą, podkreślał naszą aktywną działalność w zakresie nauki, oświaty, kultury i biznesu. Bardzo będzie nam Pana brakowało drogi Profesorze. Rozstajemy się z Tobą w wielkim żalu i przygnębieniu, ale zostaniesz na długo w naszej pamięci. Niech ziemia śląska, w której spoczniesz lekką będzie.

Uroczystości pożegnalne odbyły się 25 lipca 2019 r. w Katedrze Opolskiej. Rozpoczęte mszą świętą celebrowaną przez biskupa Andrzeja Czaję. Po mszy głos zabierali przedstawiciele świata akademickiego: prof. Marian Łukaniszyn – prorektor Politechniki Opolskiej, rektor Politechniki Warszawskiej prof. Jan Schmidt jako przewodniczący konferencji rektorów akademickich szkół Polski, której członkiem był Profesor Tukiendorf, rektor Akademii Górniczo Hutniczej prof. Tadeusz Słomka przewodniczący konferencji rektorów polskich uczelni technicznych, której jednym z wiceprzewodniczących był Profesor Tukiendorf.

Po uroczystościach w Katedrze urna z prochami Profesora Marka Tukiendorfa została przeniesiona do karawanu, którym przewieziono ją na rodzinne uroczystości pogrzebowe na cmentarzu w Opolu – Czarnowąsach.