Dzieci z polskich rodzin na wakacjach w Zielonej Górze

Lubuski oddział Wojewódzki Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód   w Zielonej Górze jest organizatorem  letniego pobytu dzieci z rodzin polskich z Białorusi i Ukrainy  na terenie województwa lubuskiego . W  tym roku realizowany jest projekt pobytu edukacyjno-wypoczynkowego tych dzieci w terminie od 29 lipca do 10 sierpnia 2019 r.,  który ma charakter edukacyjny i wypoczynkowy .  W trakcie  przebywania w Polsce doskonalą umiejętności językowe , poznają nasze miasto i region . Ułatwia im to później  naukę w szkołach polskich do których uczęszczają i w przyszłości  pomaga w staraniach o przyjęcie na uczelnie w Polsce . Realizując program zwiedzają muzea  , uczestniczą w zajęciach sportowych i kulturalno – poznawczych. Uczestnicy wzięli   także  udział w zgromadzeniu patriotycznym w 75 Rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego na zielonogórskiej Golgocie. W kolejnych dniach odbywali zajęcia w Ośrodku Pięcioboju Nowoczesnego w Drzonkowie , przeszli młodzieżowe przeszkolenie strażackie.W tym roku gościmy dzieci z Baranowicz  Głębokiego na Białorusi i 20 osobową grupę dzieci z Zespołu Edukacyjnego im. Świętego Jana Pawła II ze Strzelczysk na Ukrainie.W tegorocznym zgrupowaniu wraz z kadrą uczestniczy 45  osób . Podczas pobytu w Zielonej Górze uczestnicy mieszkali w Ośrodku Edukacyjnym OHP. Drugi tydzień spędzą w uroczym lubuskim Łagowie położonym nad jeziorami .Tam odbywać się będą zajęcia edukacyjne i terenowe . Będą spotkania z leśnikami i ekologami,  zrealizujemy „sprzątanie świata”  w okolicznych pięknych lasach bukowych . Dzieci uczą się historii i pogłębiają znajomość języka polskiego . Zgrupowanie dofinansowane jest przez Miasto Zielona Góra , Powiat Zielonogórski ,Wojewódzką Komendę OSP , Lasy Państwowe , Zarząd Krajowy Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód i osoby prywatne. Pobyty dzieci w ramach „Akcji Letniej” Lubuski  Oddział SWP-W realizuje corocznie  od 25 lat.