MIĘDZYNARODOWY PLENER MALARSKI DOBRA 2019 Z BOGATYM DOROBKIEM ARTYSTYCZNYM

W dniach od 15 do 24 lipca odbyła się kolejna, dziewiętnasta już edycja Międzynarodowego Pleneru Malarskiego Związku Polskich Artystów Plastyków – Polska Sztuka Użytkowa w Opolu. Organizacja międzynarodowych spotkań artystów zapoczątkowana z inicjatywy śp. Adama Zbiegieni, wieloletniego prezesa związku, jest kontynuowana przez obecnego prezesa Andrzeja Lacha wraz z zarządem. Sponsorem pleneru był Urząd Gminy Strzeleczki przy wsparciu i opiece nad artystami zagranicznymi ze strony Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód. W plenerze wzięło udział 32 artystów z różnych rejonów Polski i zagranicy: Czech, Białorusi i Ukrainy, z czego 27 jako uczestnicy stacjonarni i 5 jako dochodzący. Wśród zagranicznych gości byli: Józef Drong – Czechy, Ina Dzianishchyk i Gienadij Burchyk – Białoruś, Andriej Fedoseenko – Ukraina, Rosję reprezentowały Tatiana Cybulska i Nadia Siemek obecnie na stałe zamieszkałe w Polsce. Obowiązki komisarza pleneru pełniła Anna Łuczyńska. Gospodarze zapewnili artystom zakwaterowanie w uroczo położonym nad brzegiem stawu Ośrodku Wczasowym w Dobrej, posiłki w pobliskiej restauracji Parkowa, przejazd do zamku w Mosznej i możliwość zwiedzenia zamku w Dobrej. Przez cały czas pleneru artyści otoczeni byli sympatią i zainteresowaniem ze strony personelu ośrodka oraz miejscowej ludności. Wójt gminy pan Marek Pietruszka, pomimo nawału służbowych obowiązków, także kilkakrotnie odwiedził artystów, nie tylko podczas uroczystej inauguracji i wernisażu, ale także podczas pracy i spotkań integracyjnych. Warto przypomnieć, że zarówno Gmina Strzeleczki jak i wójt Marek Pietruszka w ubiegłym roku zostali nagrodzeni Dyplomem Honorowym Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód.
Plener to nie tylko praca twórcza, stawianie sobie artystycznych zadań i czerpanie z doświadczeń kolegów, ale możliwość integracji łączącej pokolenia i narody. Wieczorami plenerowicze często spotykali się przy ognisku, niosły się pieśni do wtóru gitary i rytmicznego akompaniamentu bębenka, tamburyna i marakasów. Plenerowicze mieli okazję spotkać się ze znanym opolskim artystą plastykiem i pedagogiem panem Marianem Szczerbą. Na spotkaniu został zaprezentowany film o bogatej twórczości artysty oraz niewielka wystawa jego obrazów. Odbył się także autorski koncert poezji śpiewanej Wojciecha Idzika, któremu z akompaniamentem rytmicznym towarzyszył Mirosław Zakrzewski, obydwaj panowie byli uczestnikami pleneru. Na plenerze powstało wiele prac, zróżnicowanych pod względem tematyki i techniki wykonania, z których 58 zostało zaprezentowanych na wystawie poplenerowej w Domu Kultury w Strzeleczkach. Podczas wernisażu prezes ZPAP-PSU wręczył podziękowania wójtowi Gminy panu Markowi Pietruszce oraz Annie Łuczyńskiej. Zagraniczni goście odebrali dyplomy za udział i wkład w artystyczny plon pleneru z rąk wiceprezesa Zarządu Krajowego i prezesa Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód Eugeniusza Brudkiewicza oraz przyznane przez SWPW dofinansowanie. Komisarz jubileuszowej wystawy pt. „Chram” Związku Artystów i Konserwatorów Sztuki „Red Horse” z Charkowa Andriej Fedoseenko wręczył dyplomy uczestniczącym w tej wystawie polskim artystom: Zbigniewowi i Piotrowi Bomersbachom, Annie Łuczyńskiej, Annie Marii Rogowskiej i Urszuli Serafin-Noga. Uczestnicy pleneru podziękowali organizatorom. Krótka muzyczna część artystyczna w wykonaniu Urszuli Serafin-Noga utalentowanej w wielu dziedzinach i zasłużonej działaczki Stowarzyszenia zakończyła uroczystość wernisażu. Z niecierpliwością oczekujemy na przyszłoroczny jubileuszowy XX Plener w Dobrej.