Finał Międzynarodowego Konkursu „Słowem malowane”

31 marca br  odbył się finał  Międzynarodowego konkursu językowo- literacko-plastycznego „LinquaArt” pod hasłem „ Słowem malowane”- organizowanego przez Śląski Oddział  Stowarzyszenia Współpracy Polska –Wschód   z […]