Finał Międzynarodowego Konkursu „Słowem malowane”

31 marca br  odbył się finał  Międzynarodowego konkursu językowo- literacko-plastycznego „LinquaArt” pod hasłem „ Słowem malowane”- organizowanego przez Śląski Oddział  Stowarzyszenia Współpracy Polska –Wschód   z udziałem 3 placówek lokalnych oświatowych . Zadaniem uczestników konkursu  było przeczytanie  wybranego, krótkiego tekstu literackiego, a następnie wykonaniu pracy plastycznej odzwierciedlającej treść przeczytanej lektury. Należało też dołączyć krótkie streszczenie uzasadniające związek pracy plastycznej z treścią przeczytanej lektury w wybranym języku obcym. Dużą grupę stanowiły prace w języku rosyjskim , co podkreśla europejski i światowy  zasięg  nauczania tego języka.

Pomysł konkursu autorstwa Bogumiły Różańskiej-Świerkot – Wiceprezes Oddziału Śląskiego Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód  okazał się strzałem w dziesiątkę. Zarówno uczniowie jak i nauczyciele podjęli się trudnej sztuki przekładu intersemiotycznego, ilustrując wybrany fragment książki zarówno słowem, jak i pracą plastyczną, a przy tym ukazując bogactwo i kulturę wielu państw i języków. Honorowy patronat nad konkursem objęli: poseł do Parlamentu Europejskiego, dr Jan Olbrycht, Senator RP, Adam Gawęda, Starosta Wodzisławski Ireneusz Serwotka, Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego Mieczysław Kieca, Fundacja  Interkultura AFS, Russia/AFS Polska.

Laureatów oraz osoby uhonorowane wyróżnieniem wraz z nauczycielami na uroczyste podsumowanie konkursu zaproszono 31 marca 2017 r. do Rydułtowskiego Centrum Kultury „Feniks” w Rydułtowach. Organizatorzy LinquaArt.eu:  Śląski Oddział Wojewódzki Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód w Katowicach, Zespół Szkół nr 1 w Wodzisławiu Śląskim, Liceum Ogólnokształcące im. Noblistów Polskich w Rydułtowach oraz Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Reja w Gorzyczkach  przygotowali uroczystą galę wręczenia nagród finalistom połączoną z warsztatami plastycznymi i turystycznymi dla uczestników oraz metodycznymi z zakresu języka rosyjskiego  dla opiekunów.  Uroczystą galę zaszczycili swa obecnością min. poseł do Parlamentu Europejskiego, dr Jan Olbrycht, Senator RP, Adam Gawęda, Wicestarosta Wodzisławski, Prezes Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód Józef Bryll, Prezes Oddziału Śląskiego SWP-W Marek Rasiński oraz liczne grono dyrektorów szkół. W uroczystym  podsumowaniu konkursu uczestniczyli nie tylko  laureaci i uczniowie nagrodzeni wyróżnieniami  wraz z nauczycielami i rodzicami z całego regionu  ale również  delegacje zagraniczne (Litwa, Rosja, Serbia, Gruzja, Armenia) .

Cieszy fakt, że udało się zainteresować  tematyką i formą konkursu uczniów i nauczycieli   z wielu krajów świata, a niektórzy z nich  byli obecni na uroczystości finałowej. Jak się  okazało odległość  nie stanowiła problemu dla delegacji z Gruzji, Armenii, Serbii, Litwy i Rosji. Przyjechali ,żeby  wziąć udział w uroczystym podsumowaniu konkursu i po raz pierwszy zobaczyć Polskę .  Na konkurs wpłynęło kilkaset prac  , aż z 15 krajów, w tym z tak odległych jak Gruzja, Mołdawia, Rosja, Bułgaria, Czarnogóra czy Kazachstan, Kyrgystan, Azerbejdżan.

Głównymi nagrodami były atrakcyjne wycieczki zagraniczne. Sponsorem nagród wyjazdowych było biuro podróży „Londar”, które ufundowało wycieczki dla laureatów i ich nauczycieli-opiekunów do Londynu, Szkocji i Berlina. W pakiecie wyjazdowym znalazły się również Moskwa, Hradec Kralove i Bruksela. Były też cenne nagrody rzeczowe: tablety ufundowane przez starostę Ireneusza Serwotkę oraz prezydenta miasta Wodzisławia Śląskiego Mieczysława Kiecę. Nagrody dla osób wyróżnionych ufundował główny organizator konkursu Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód a wręczył je Prezes Stowarzyszenia Józef  Bryll. Oddziałowi Śląskiemu SWP-W i Pani Wiceprezes Bogumile Różańskiej-Świerkot serdecznie gratulujemy.