Święto Uzbekistanu

Na zaproszenie Szefa Misji Dyplomatycznej Republiki Uzbekistan
w Rzeczypospolitej Polskiej Bakhroma Djalalovicha Babaeva Prezes Stowarzyszenia Józef Bryll i Wiceprezesi Eugeniusz Brudkiewicz i Zdzisław Jacaszek uczestniczyli w uroczystym przyjęciu wydanym  z okazji 27 – lecia  ogłoszenia niepodległości Republiki Uzbekistanu – wielkiego wydarzenia historycznego, które zapoczątkowało stworzenie nowego demokratycznego państwa i społeczeństwa. W wystąpieniu powitalnym JE Bakhrom Babaev podkreślił znaczenie tej daty dla Uzbekistanu i dla rozwoju stosunków pomiędzy  Uzbekistanem a Rzeczpospolitą Polską.  Życzenia z okazji rocznicy przekazał także Bartosz Cichocki – podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP. Nasze Stowarzyszenie serdecznie i z radością wita  27 rocznicę  ogłoszenia niepodległości Uzbekistanu, życząc Narodowi dalszych sukcesów w jego rozwoju.