Koncert Galowy VII Legnickiego Festiwalu Romansu Polsko- Rosyjskiego im. Lidii Nowikowej w Legnicy.

W wypełnionej po brzegi Sali Maneżowej Akademii Rycerskiej publiczność licznymi i gromkimi brawami nagradzała wykonawców koncertu. Tegoroczny koncert w opinii publiczności i zaproszonych   gości był najlepszym koncertem w jego siedmioletniej historii. Ogromne słowa szacunku i uznania należy skierować pod adresem wszystkich wykonawców.

Otwierając koncert Galowy dr. Tadeusz Samborski – Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego w imieniu organizatorów:

Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu – Instytucji Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego, Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód w Warszawie, Stowarzyszenia Kulturalnego „Krajobrazy” w Legnicy powitał publiczność oraz gości zaproszonych w osobach: Tadeusza Krzakowskiego – prezydenta Legnicy, Janiny Mazur Starosty Legnickiego, Wandy Gołębiowskskiej – dyrektor Departamentu Spraw Obywatelskich Dś.UM, Leszka Solarka – wiceprezesa Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód, dr Ryszarda Pękałę – prezesa Legnickiego Oddziału SWP-W oraz Sergieja Nowikowa z małżonką (syna Lidii Nowikowej). 

W trakcie otwarcia koncertu szczególne słowa uznania skierowali do pomysłodawcy festiwalu dr Tadeusza Samborskiego prezydent Legnicy  Tadeusz Krzakowski  oraz Leszek Solarek- Wiceprezes Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód, którzy j stwierdzili, że festiwal z roku na rok cieszy się uznaniem szerokich rzesz mieszkańców Legnicy oraz ościennych jednostek administracyjnych.