Święto Kazachstanu

Na zaproszenie JE Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Republiki Kazachstanu w Rzeczypospolitej Polskiej Margułana Bajmukhana  i Jego Małżonki Prezes  i Wiceprezes Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód Józef Bryll i  Eugeniusz Brudkiewicz wzięli udział w uroczystym przyjęciu wydanym 28 listopada br. z okazji DniaNiepodległości  Kazachstanu i DniaPierwszego Prezydenta  Kazachstanu.  Gości powitał  Pan Ambasador , który w swoim wystąpieniu   wskazał na  osiągnięcia  Kazachstanu w okresie ostatnich lat oraz   przedstawił znaczenie współpracy z Polską,która w tym roku obchodzi 100  -lecie odzyskania niepodległości. Podkreślił znaczenie tej daty dla rozwoju stosunków Kazachstanu  z Rzeczpospolitą Polską. W przyjęciu uczestniczyli; przedstawiciele Rządu RP, posłowie i senatorowie, korpus dyplomatyczny, przedstawiciele organizacji pozarządowych i biznesu,naukowcy i studenci.   Podczas przyjęcia wystąpili  z koncertem znakomici artyści  z Kazachstanu. Nasze Stowarzyszenie od wielu lat podejmuje działania i inicjatywy promujące Republikę  Kazachstanu w Polsce. Z okazji Dnia Niepodległości życzymy Kazachstanowi dalszego dynamicznego i wszechstronnego rozwoju.