Dni Lwowa w Warszawie

Pod honorowym patronatem Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód odbyły się tegoroczne obchody Dni Lwowa w Warszawie. Głównym dniem obchodów był 24 listopada , który  rozpoczęto   od mszy świętej w intencji obrońców Lwowa w Bazylice Świętego Krzyża na Krakowskim Przedmieściu.  Następnie goście wzięli udział w uroczystości przy Grobie Nieznanego Żołnierza, gdzie odczytano Apel Poległych, odbyła się honorowa zmiana warty oraz złożenie kwiatów.  W drugiej części   dnia na zaproszenie organizatorów w Teatrze Capitol  w Warszawie wystąpił Polski Teatr Ludowy zeLwowa prezentując sztukę Benedykta Hertza pt. Czupurek. Przedstawienie w swojej treści mimo to,że powstało około 100 lat temu, jest aktualne w dzisiejszych czasach. Ukazuje bowiem pewne cechy charakteru ludzkiego, które występowały w polskim społeczeństwie po odzyskaniu niepodległości, a które to nie są nam obce i dzisiaj. Występy artystów spotkały się z gorącym przyjęciem zaproszonych na spektakl gości, wśród których znajdowała się   grupa członków Stowarzyszenia  Współpracy Polska – Wschód z prezesem Józefem Bryllem i prezesem Oddziału Mazowieckiego Ryszardem Tomalakiem. Serdeczne i gorące słowa kierujemy pod adresem organizatorów Dni Lwowa tj. Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo – Wschodnich  oraz Fundacji Dziedzictwo Kresowe.