Prezentacja Uzbekistanu

W marcu b.r. minęło 26 lat od ustanowienia stosunków dyplomatycznych między Uzbekistanem a Polską, we wrześniu obchodziliśmy 27 lat Niepodległość Uzbekistanu , a w grudniu będziemy obchodzić 26 rocznicę Konstytucji.

Dziś Uzbekistan żyje w erze zmian, także w gospodarce. Reformy rozpoczęte w kraju doprowadzą nas do zasadniczo odmiennej rzeczywistości gospodarczej. Zostały przeprowadzone reformy finansowe, liberalizacja rynku finansowego, otwarta została darmowa konwersja waluty na jednym kursie, eksport stał się łatwiejszy do  realizacji, opinia publiczna i eksperci rozpoczynają konsultacje przy przyjmowaniu ważnych dokumentów regulacyjnych, poprawiają się relacje z sąsiednimi krajami.

Rozpoczęte reformy nieuchronnie doprowadzą Uzbekistan do zasadniczoodmiennej rzeczywistości gospodarczej, w której każdy powinien znaleźć nowezachowania dla siebie – w zakresie edukacji i zaawansowanych szkoleń, poszukiwania pracy i rozwoju kariery, promocji produktów i otrzymywania informacji zwrotnych od kupującego, organizacji biznesowej itp.

W ostatnich latach dokonano zmiany polityczne i gospodarcze podprzywództwem prezydenta Uzbekistanu Sh.M. Mirziyoyeva, w szczególności w celu wzmocnienia roli władzy ustawodawczej, zliberalizowania sfery sądowej iprawnej, walki z korupcją, ochrony przedsiębiorców, poprawy klimatu biznesowego w kraju itp.

Prezydent Uzbekistanu swoim rozporządzeniem z 7 lutego 2017 roku zatwierdził StrategięDziałania w Pięciu Priorytetowych Kierunkach Rozwoju Kraju w latach 2017–2021.Strategia będzie realizowana w pięciu etapach, z których każdy przewiduje zatwierdzenie odrębnego corocznego państwowego programu oraz jego realizację wzgodności z deklarowanym nazwaniem roku (2017 rok był „Rokiem dialogu z narodemi dobra człowieka”, 2018 Rok wsparcia aktywnej przedsiębiorczości, inowacyjnych idei i technologii).

Dla utworzenia nowoczesnych przedsiębiorstw produkujących na rynki zagraniczne oraz produkcjizastępującej import z wysoką wartością dodatkową zarządzono ponadto otwarcie nowych Stref Ekonomicznych. Przewidziane są również bezprecedensowe ulgi podatkowe. Wystarczy powiedzieć, że dyrekcje nowo utworzonych strefekonomicznych są zwolnione z podatków i obowiązkowych wkładów na funduszecelowe na cały okres funkcjonowania wolnych stref ekonomicznych, który obejmuje 30 lat z możliwością jego przedłużenia.

Zagraniczni uczestnicy Stref Ekonomicznych są zwolnieni z należności celnych, szeregu podatków i obowiązkowych składek dofunduszów państwowych. Na przykład, przy inwestowaniu od $300 tys. do $3 mln.ulgi będą udostępniane na trzy lata, od $3 mln. do $5 mln. – na 5 lat, od $5mln. do $10 mln. – na 7 lat, powyższe $10 mln. – na 10 tal.

W wyniku wdrażanych działań w zakresie umacniania potencjału eksportowego kraju, wartość eksportu wyrobów z Uzbekistanu wzrosłaponad 29-krotnie.

Międzynarodowa agencja ratingowa Moody’s piąty raz z rzędu ocenia perspektywy rozwoju systemu bankowego Uzbekistanu na poziomie „stabilny”. Na chwilę obecną wszystkim bankom komercyjnym kraju czołowe międzynarodowe agencje ratingowe Standard & Poor’s, Moody’s i Fitch Ratings przyznają rating z prognozą „stabilny”.

Ogólną podstawą wzrostu gospodarczego republiki słusznie stają się małe firmy i przedsiębiorczość.

Eksport produkcji tekstylnej, w tym tkanin z Uzbekistanu, obecnie wynosi ponad 1 mld dolarów. Gotowa produkcja dostarczana jest do ponad 60 krajów świata. Do 2021 roku planowany jest wzrost poziomu eksportu do 2 mld dolarów.

Dla stałych partnerów, w tym polskich,proponowane są ulgowe warunki dostaw:  rabaty, specjalne terminy płatności idostaw produkcji. Obecnie ponad 20 polskich kompanii kupuje dziesiątki tysięcy ton uzbeckich tekstyliów.

Państwo stworzyło sprzyjające warunki w postaci ulgowego kredytowania, obsługi technicznej gospodarstw farmerskich i dech kańskich, a także dostaw dla ich potrzeb niezbędnych środków materiałowo- technicznych (materiały pędne i smary,nawozy sztuczne, biologiczne i chemiczne środki ochrony roślin, nasiona). Dla zapewnienia właściwego przechowywania produkcji rolniczej zbudowano duże terminale. Wdrożono całkowicie nowe relacje ekonomiczne, stworzono szerokiemożliwości dla rozwoju ruchu farmerskiego. Dzisiaj gospodarstwa farmerskie, obok produkcji 90–92% całej produkcji rolniczej w kraju, stają się również decydującą siłą społeczno-polityczną w rozwoju uzbeckiej wsi. Dziś,rolnictwo wykazuje stabilne pozytywne tempo wzrostu, przewyższające 6–7% rocznie.  

Ekspercioceniają potencjał eksportowy rolnictwa Uzbekistanu na ponad 6 mld USD. Kraj stopniowo staje się jednym z dużych eksporterów wysokiej jakości i konkurencyjnych owoców i warzyw.

Obecnie w kraju corocznie produkuje się ponad 18 mln ton owoców i warzyw, a do końca 2020 roku planuje się doprowadzić produkcję owoców i warzyw do 32 mln ton.

Szczególną uwagęzwraca się na rozwój technologii nawadniania oszczędzających wodę. Wprowadzono nawadnianie kropelkowe na powierzchni około 20 tysięcy hektarów.

Społeczność światowa z wielką uwagą odnotowuje osiągnięcia Uzbekistanu wrozwoju współpracy biznesowej i międzynarodowej w tworzeniu potencjalnie innowacyjnych algorytmów komunikacyjnych z krajami Azji Środkowej, regionu Azjii Pacyfiku, Azji, Europy i Stanów Zjednoczonych, co potwierdza szereg udanych spotkań w ostatnich latach.

Uzbekistan i Polska działają narzecz pogłębiania współpracy w sferze ekonomii, handlu, finansów i inwestycji.Analiza handlowo-ekonomicznych i finansowo-inwestycyjnych wskaźników współpracy obu krajów w ostatnich latach wskazuje, iż potencjał ich współdziałania w wymienionych sferach nie jest wykorzystany. Oczekuje się, że w 2018 roku obrotyhandlowe wyniosą ponad $180 mln.

Dziś Uzbekistan może zaoferować na eksport do Polski szeroki asortyment towarów, w tym włókienniczych i przetworzonych owoców i warzyw, przędzy bawełnianej i tkanin, dzianin, włókien chemicznych i nici, nawozów mineralnych, miedzi i wyrobów z niej, metali,polietylenu itp.

Za strategiczny  cel współpracy, Uzbekistan  uważa rozwój komunikacji transportowej, rozszerzenie ogromnego potencjału tranzytowego naszego regionu. Chodzi przede wszystkim o projekty rozwoju  strukturtransportowych i korytarzy tranzytowych, tworzeniu korzystnych warunków dlazwiększenia transportu, rozwoju sieci linii kolejowych i dróg, transportu lotniczego, a także stworzenie nowoczesnej infrastruktury, co pozwoli przekształcić region w najważniejsze globalne tranzytowe centrum logistyczne.

Obecnie nawiązano ścisłą współpracę wdziedzinie rolnictwa, opieki zdrowotnej, edukacji, energetyki, odnowy i naprawy sieci nawadniania i odwadniania, poprawy infrastruktury itp.

 Uzbekistanma ogromny potencjał, aby przekształcić turystykę w strategiczny sektorgospodarki i potężne narzędzie dla zrównoważonego wzrostu dobrobytu ludzi.  Składają się na to wszystkie warunki wstępne i wyjątkowe – unikalne dziedzictwo historyczne i kulturowe, arcydziełaarchitektury narodowej, niepowtarzalny, różnorodny charakter i stale ulepszana infrastruktura  budzi podziw i powoduje chęć odwiedzenia naszej ziemi.

Dla turystów z Polski wprowadzono uproszczony system wizowy, od 15 lipca 2018 roku turyści korzystają z elektronicznych wiz.W trybie online wypełniają   wniosek o wizę i otrzymują ją w ciągu 2 dni. W rezultacie, w ciągu 10 miesięcy 2018 roku liczba polskich turystów odwiedzających Uzbekistan, wzrosła o 73% w porównaniu z analogicznym okresem w 2017 roku. Obecnie prowadzone są rozmowy z liniami lotniczymi  w celu otwarcia  rejsu między Warszawą a Taszkentem.