Prezentacja książki w ramach obchodów 100-lecia Niepodległości

W dniu 14 listopada br. w„Domu Przyjaźni” przy Marszałkowskiej odbyła się prezentacja książki prof.Sabiny Bober pt. „Polskość w obliczu zagrożeń. Od rozbiorów do niepodległości”.  Wydając książkę Stowarzyszenie pragnie dać wyraz swego hołdu  dla Narodu  Polskiego  w stulecie odzyskania przez Niego niepodległości. W spotkaniu z autorką uczestniczyli: członkowie Prezydium Zarządu Krajowego, naukowcy i zaproszeni goście .  Witając uczestników prezentacji prezes Stowarzyszenia Józef Bryll  wyraził wielką radość i satysfakcję z wydania wspomnianej książki, podkreślając jej walory literackie a przede wszystkim umiejętność autorki pokazania dziejów Polski na przestrzeni lat oraz wpływów i zagrożeń na jakie była narażona.Poinformował, że egzemplarze książki zostały przekazane Prezydentowi RP,Marszałkom Sejmu i Senatu, Premierowi Rządu, Prymasowi Polski  oraz szefom poszczególnych ministerstw iurzędów centralnych. Bardzo ciekawego wprowadzenia w tematykę dokonał ks. prof.dr hab. Edward  Walewander –członek  Prezydium ZK , prezes Oddziału Wojewódzkiego w Lublinie,  któremu Stowarzyszenie zawdzięcza możliwość wydania książki. Pani Sabina Bober przedstawiła zebranym ogólne założenia i myśli, które legły u podstaw tworzenia książki, wyraziła ogromną wdzięczność  kierownictwu SWP -W za przychylność i sfinansowanie jej wydania. Szczególne słowa podziękowania skierowała pod adresem ks. prof. dr hab. Edwarda Walewandra. W swoim wystąpieniu skupiła się na analizie patriotyzmu w dzisiejszych czasach, często mylonego ze zwykłym manifestowaniem przynależności państwowej, opowiedziała o etapach tworzenia książki jak również dokonała krótkiej analizy jej treści.Uczestnicy spotkania w wypowiedziach przedstawili swoje uwagi i przemyślenia związane z wydaniem książki. Zwrócono uwagę na unikatowość tej publikacji oraz brak tego typu pozycji na dotychczasowym rynku wydawniczym.

Członkowie kierownictwa podkreślili potrzebę dotarcia z treścią książki do młodzieży szkolnej i akademickiej poprzez nauczycieli i wykładowców, a także na konieczności przygotowania jej w formie elektronicznej, tym samym zwiększając krąg odbiorców i czytelników. Rozmówcy podnieśli ważny w obecnych czasach temat pojęcia patriotyzmu, który dość często błędnie mylony jest z nacjonalizmem i szowinizmem. W uznaniu wkładu prof. Sabiny Bober do programu obchodów w Stowarzyszeniu 100 –lecia Odzyskania Niepodległości decyzją kapituły  autorka została wyróżniona Dyplomem Stowarzyszenia Współpracy Polska –Wschód.