SPOTKANIE Z KAZACHSTANEM

Dnia 21 maja 2014 r. Oddział Mazowiecki SWP-W wspólnie z Ambasadą Republiki Kazachstanu w Polsce zorganizował w gościnnych pomieszczeniach Wielokulturowej Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Jana RUMLA w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy „Spotkanie z kulturą Kazachstanu”.

W programie porannym w godz. 10.00-11.00 odbyło się spotkanie z bajką Kazachstanu, przeznaczone dla zaprzyjaźnionych z Biblioteką przedszkolaków w wieku 4-6 lat z pobliskiego przedszkola.
W ramach spotkania odbyło się:

 • prezentacja i krótki filmik o Kazachstanie: położenie, charakterystyka,
  architektura, ciekawostki,
 • pokaz jurty, natury i zwierząt charakterystycznych dla tego obszaru,
 • pokaz kazachskiej bajki ludowej „Dlaczego jaskółka ma taki ogon?”,
 • rozmowa z przedstawicielem Ambasady i pytania dzieci,
 • poczęstunek – bauyrsaki – tradycyjne kazachskie pieczywo (smażone w oleju
  z ciasta drożdżowego) oraz kazachskie słodycze

W programie popołudniowym dla dorosłych pn. „Spotkanie z kulturą Kazachstanu”, w godz. 17.00-20.00. odbyło się:

 • Powitanie licznie zgromadzonych uczestników spotkania oraz gości w osobach: Prezesa Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód Pana Józefa Brylla oraz Wiceprezesa Jerzego Smolińskiego, przedstawicieli Ministerstwa Oświaty i Wychowania oraz Stowarzyszenia Przyjaciół Warszawy – przez Panią Dyrektor Mirosławę MAJEWSKĄ Radcę Ambasady Kazachstanu Pana Askara ABDRAGHAMONOWA oraz Prezesa Oddziału Mazowieckiego SWP-W Pana Ryszarda TOMALAKA
 • Prezentacja „Kazachstan, którego nie znacie” – magistrantka geografii na UW Pani Marina Yegorowa. Pokaz krótkiego filmu promocyjnego o Kazachstanie.
 • Quiz na temat prezentacji z prezentami od Ambasady
 • Występ artystyczny przygotowany przez studentkę SWPS Panią
  Aigerim Adilkhan (piosenka kazachska) i Panią Saltanat Abibulla (utwór na tradycyjnym instrumencie: dombra)
 • Krótka sesja odpowiedzi przez Radcę Ambasady na pytania z sali. Ceremonia przekazania książek w języku polskim i angielskim przez Ambasadę na ręce Dyrektor Biblioteki.
 • Uroczyste otwarcie i prezentacja wystaw: „ Znaczki pocztowe Kazachstanu” oraz „Wielcy ludzie Wielkiego Stepu” przez Radcę Ambasady oraz
  J.E. b. Ambasadora RP w Kazachstanie (2004-2007) Pana Władysława Sokołowskiego
 • Poczęstunek dla gości wieczoru.

Na uroczystości było obecnych około 50 osób, przedstawicieli różnych ośrodków kultury, instytucji oraz pasjonatów kultury Kazachstanu. Urozmaicony program uroczystości umilił zgromadzonym czas i pogłębił wiedzę na temat bogatej kultury
Kazachstanu, o czym świadczą bardzo pozytywne komentarze i wpisy do Księgi Gości w tym dniu.

ODDZIAŁ MAZOWIECKI
SWP-W