PODSUMOWANIE KONKURSU „PUSZKINIANA 2014”

W dniu 2 czerwca 2014 r. odbyło się uroczyste podsumowanie Konkursu „PUSZKINIANA 2014”, tradycyjnie w gościnnych pomieszczeniach Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza na Rynku Starego Miasta połączone z wręczeniem nagród laureatom oraz nauczycielom rusycystom, którzy przygotowali do Konkursu największą liczbę laureatów i wyróżnionych.

  • Spotkanie uświetnili:
    Andriej POTIOMKIN – z-ca dyrektora Rosyjskiego Ośrodka Nauki i Kultury w Warszawie
    Aleksandr ASIKAJEW – przedstawiciel Rosyjskiego Ośrodka Nauki i Kultury w Warszawie
    Jerzy SMOLIŃSKI – przewodniczący Stowarzyszenia Współpracy Polska-Rosja.

Spotkanie otworzył prezes oddziału mazowieckiego SWP-W Ryszard Tomalak, który powitał zebranych i zaproszonych gości. Następnie dyr RONiK A. Potiomkin wręczył kwiaty oraz specjalny Dyplom Uznania – Pani Zofia KURYLIN – przewodniczącej jury Konkursu „Puszkiniana”, którą jest jedna z inicjatorek jego powstania 29 lat temu.
Jerzy Smoliński pozdrowił uczestników spotkania w imieniu Stowarzyszeń: Polska-Wschód i Polska-Rosja. Po wręczeniu nagród 11 laureatom i 9 nauczycielkom, z recytacjami zaprezentowali się zwycięzcy tegorocznej XXXIX edycji Konkursu.

Na podkreślenie zasługuje niesłabnące zainteresowanie Konkursem i to zaróno na Mazowszu, jak i na terenie kraju.