DZIEŃ JĘZYKA ROSYJSKIEGO

10 czerwca 2014 roku w Bibliotece Publicznej im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy odbył się „Dzień Języka Rosyjskiego”, kolejna z imprez poświęconych naszemu wschodniemu sąsiadowi. W organizacji wydarzenia wsparli nas Rosyjski Ośrodek Nauki i Kultury w Warszawie oraz Stowarzyszenie Współpracy Polska Wschód Oddział Mazowiecki.

Międzynarodowy Dzień Języka Rosyjskiego jest obchodzony 6 czerwca, z inicjatywy Organizacji Narodów Zjednoczonych, od 2010 roku. Data ta nie została wybrana przypadkowo. Jest to bowiem dzień urodzin wielkiego rosyjskiego poety Aleksandra Puszkina, uważanego za twórcę współczesnego literackiego języka rosyjskiego.

Rano na zajęcia zaprosiliśmy Przedszkole 370 w Warszawie, najstarszą grupę dzieci, które już za chwilę idzie do szkoły. W związku z tym pierwsza część spotkania poświęcona była porównaniu alfabetu polskiego i rosyjskiego oraz nauce liczenia do 10-ciu po rosyjsku, które wzbudziły duży entuzjazm. W drugiej części spotkania oglądaliśmy ciekawy film animowany pt.: „Masza i niedźwiedź”. Na pożegnanie wręczyliśmy sobie wzajemnie dyplomy z podziękowaniem za wzajemną współprace.

Popołudniu w Bibliotece przywitaliśmy nieco starszych miłośników języka rosyjskiego. Po wysłuchaniu przemówienia Pani Dyrektor Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe Mirosławy Majewskiej, p. Ryszarda Tomalaka ze Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód oraz p. Aleksandr Asikajew z Rosyjskiego Ośrodka Nauki i Kultury w Warszawie, uczestnicy spotkania z wielkim zainteresowaniem obejrzeli niezwykle przejmujący film ze zbiorów RONiK-u poświęcony śmierci Aleksandra Puszkina „Puszkin: ostatni pojedynek”. W dramacie historycznym z 2006 roku w niezwykle drobiazgowy i poruszający sposób zostały przedstawione okoliczności śmierci poety i niektóre elementy jego biografii.

Na zakończenie spotkania Biblioteka otrzymała od Rosyjskiego Ośrodka Nauki i Kultury w Warszawie piękny album poświęcony naszemu wschodniemu sąsiadowi, który trafi do księgozbioru Wypożyczalni Zbiorów Obcojęzycznych.