Spotkanie z JE Ambasadorem Kazachstanu

W Ambasadzie Republiki Kazachstanu w Warszawie odbyło się spotkanie Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Republiki Kazachstanu
w Rzeczypospolitej Polskiej  Jego Ekscelencji  Alima Kirabayeva, który  10 września wręczył listy uwierzytelniające Prezydentowi RP,  z Prezesem Stowarzyszenia Współpracy Polska -Wschód Józefem Bryllem, Prezesem
i Wiceprezesem Stowarzyszenia „Mój Kazachstan” Władysławem Sokołowskim i Medardem Masłowskim. Podczas spotkania Prezes Józef Bryll przedstawił działalność SWP- W po XX Kongresie, szczególnie w  zakresie  realizacji projektów współpracy Polski z Kazachstanem. Od wielu lat Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód realizuje zadania promujące Republikę Kazachstanu w Rzeczypospolitej Polskiej. Przedstawił   propozycje współpracy z Ambasadą i zadania do podjęcia w IV kwartale br. Prezes Stowarzyszenia „Mój Kazachstan” Władysław Sokołowski zapoznał JE Ambasadora z działalnością Stowarzyszenia, przedstawił również inicjatywy wydawnicze, które podejmują oba Stowarzyszenia. Pan Ambasador w swojej wypowiedzi  przedstawił aktualne problemy współpracy Kazachstanu z Polską a także omówił możliwości współpracy z  organizacjami pozarządowymi. Z życzliwością odniósł się do   zgłoszonych propozycji współpracy w  najbliższym  okresie. Panu Ambasadorowi życzymy owocnej misji dyplomatycznej.