Zebranie Prezydium Zarządu Krajowego SWP-W

W dniu 15 września br. odbyło się kolejne zebranie Prezydium Zarządu
Krajowego naszego Stowarzyszenia. Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad
Prezydium zajęło się propozycjami działań na IV kwartał 2020 roku, projektem propozycji przygotowania kampanii sprawozdawczo -wyborczej w SWP-W w 2021 roku oraz informacją o aktualnej sytuacji finansowej Stowarzyszenia w okresie trwania pandemii. Do tematu związanego z działaniami na IV kwartał br. dodatkowe informacje przekazał zaproszony do udziału w zebraniu prof. dr hab. Józef Tymanowski – Przewodniczący Rady Naukowej SWP – W.
Po dyskusji Prezydium przyjęło: propozycję działań na IV kwartał, założenia do przeprowadzenia kampanii sprawozdawczo – wyborczej w 2021 r. oraz informację o sytuacji finansowej. Sprawy wniesione oraz informacja o aktualnych działaniach zakończyły zebranie Prezydium. Kolejne posiedzenie zapowiedziane zostało na listopad 2020 r.

Tego samego dnia Prezes i Wiceprezes Stowarzyszenia Józef Bryll i Eugeniusz Brudkiewicz spotkali się w Ambasadzie Uzbekistanu z Jego Ekscelencją Ambasadorem Nadzwyczajnym i Pełnomocnym Republiki Uzbekistanu w Rzeczypospolitej Polskiej Bakhromem Babaevem. Podczas spotkania przedyskutowano propozycję zorganizowania Dnia Uzbekistanu na Opolszczyźnie. Uzgodniono projekt przebiegu i wstępny termin realizacji.