MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA „MANIS ARENAM”

Archeologiczne badania śladów konfliktów zbrojnych

XVII-XIX w.”

ONLINE muzeum.com.pl

8 października 2020, godz. 10:00-16:00

9 października 2020, godz. 10:00-12:30

KONIN

Organizatorzy: Muzeum Okręgowe w Koninie, Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód, Stowarzyszenie Wielkopolskie Forum Eksploracyjno-Historyczne

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Manis arenam. Archeologiczne badania śladów konfliktów zbrojnych XVII-XIX w.” kierowana jest głównie do archeologów, historyków oraz detektorystów współpracujących z naukowcami. Głównym jej celem jest wymiana doświadczeń badawczych, nawiązanie kontaktów międzynarodowych oraz popularyzacja tematyki pól bitewnych.

Muzeum Okręgowe w Koninie we współpracy z Wielkopolskim Forum Eksploracyjno-Historycznym i Stowarzyszeniem Współpracy Polska-Wschód od 2012 roku prowadzi badania archeologiczne pól bitewnych z czasów powstania styczniowego. W skali kraju projekt ten ma charakter pionierski. Aktualnie pojawiła się potrzeba wymiany doświadczeń badawczych z innych okresów historycznych i terenów oraz nawiązania w tym celu kontaktów międzynarodowych. Konferencja dotyczy obszaru szeroko pojętej Europy Środkowej. Zaproszeni są referenci z Polski, Białorusi, Ukrainy i Rosji.

Na konferencji będą przedstawiane wyniki badań z ostatnich lat, często jeszcze nie publikowane, dotyczące archeologicznych badań śladów konfliktów zbrojnych XVII-XIX w. Niewątpliwie powinny one przyciągnąć szersze grono zainteresowanych. Dotyczy to szczególnie zaproszonych gości z kraju i zagranicy.