SPOTKANIE Z GOŚĆMI Z ROSJI W BIAŁYMSTOKU

W dn. 2014.09.14 w Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowej w Białymstoku odbyło się spotkanie z gośćmi z Rosji specjalizującymi się w tematyce represji politycznych ZSRR okresu od rewolucji do rządów Stalina włącznie, a także w tematyce migracji na przełomie XIX / XX wieków ludności z terenów dzisiejszego województwa podlaskiego w głąb Rosji. Organizatorami spotkania było Rosyjskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe w Polsce wraz z Oddziałem Podlaskim Stowarzyszenia Współpraca Polska –Wschód.

Należy podkreślić wysoki poziom merytoryczny gości z Rosji oraz duże zainteresowanie członków wyżej wymienionych stowarzyszeń tematyką spotkania.