Młodzież z Borysławia w Wałbrzychu

W ramach współpracy miast partnerskich Wałbrzycha i Borysławia, do Wałbrzycha przyjechała 48 osobowa grupa dzieci i młodzieży. To grupa uczniów i nauczycieli Polskiej Sobotniej Szkoły w Borysławiu, a także innych mieszkańców Borysławia. Goście będą przebywali w Wałbrzychu do 31 lipca. Liczebność zaproszonej grupy jest dwukrotnie większa niż w 2013 roku. Wówczas Wałbrzych gościł 25 osobową grupę dzieci i ich opiekunów.

Podczas pobytu w Wałbrzychu goście , zwiedzą miejskie instytucje kultury, skorzystają z oferty Aqua-Zdroju, poznają najciekawsze atrakcje turystyczne Wałbrzycha oraz spotkają się z przedstawicielami wałbrzyskiego oddziału Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Drohobyckiej. Młodzież z Borysławia dzięki uprzejmości kanclerza pana Jana Zwierko – członka zarządu naszego Stowarzyszenia korzysta z obiektów PWSZ w Wałbrzychu.

Szczególne słowa uznania należą się panu Zygmuntowi Nowaczykowi – Zastępcy Prezydenta Miasta Wałbrzycha za zorganizowanie ich pobytu w naszym mieście.

Te spotkania i przyjazdy stają się tradycją miast partnerskich Wałbrzycha i Borysławia.

Młodzież z Borysławia po raz kolejny gości w Wałbrzychu na zaproszenie Prezydenta Miasta dr Romana Szełemeja.

Warto przypomnieć, że umowa o współpracy pomiędzy Wałbrzychem a Borysławiem była podpisana w dniu 27 lutego 2009 .