Spotkanie z Ambasadorem Uzbekistanu

W dniu 5 października 2015 roku Józef Bryll – Prezes Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód oraz Ryszard Tomalak – Prezes Oddziału Stołecznego SWP-W złożyli wizytę Panu Ikromowi Nazarowi – Chargé d’affaires Ambasady Uzbekistanu w Polsce. Wtrakcie spotkania omówiono możliwości współpracy z przedstawicielstwem dyplomatycznym, mającej na celu promocję Uzbekistanu w Polsce. Omówiono także przeprowadzenie Dnia Uzbekistanu w zaprzyjaźnionej ze Stowarzyszeniem, Bibliotece Publicznej im. Z. Rumla w Warszawie. Rozmowy dotyczące promocji Uzbekistanu są kontynuacją wcześniejszego spotkania z Panem Ambasadorem w Domu Przyjaźni