Dwadzieścia lat współpracy

W 1995 roku rozpoczął nowy etap współpracy koninian i briańszczan. W maju tamtego roku ówczesny Prezydent Konina Pan Kazimierz Pałasz przyjął zaproszenie władz Briańska do odwiedzenia ich miasta. W czasie wizyty podpisał porozumienie o partnerskiej współpracy. Zastąpiło ono dawną umowę między województwami. Patrząc z perspektywy dwudziestu lat na partnerskie kontakty, można stwierdzić, że dobrze służyły i służą naszym społeczeństwom. Wymiana młodzieży, wymiana kulturalna, wizyty samorządowców, współpraca organizacji pozarządowych, szkół, uczelni, lokalnych telewizji, wzajemne informacje o biznesie, a to wszystko oparte na osobistych kontaktach to przykład dobrosąsiedzkich stosunków. O tym można było się dowiadywać z naszej strony internetowej. Zarząd Krajowy SWPW uznał, że taką działalność należy wyróżnić Dyplomem Honorowym Dobrego Sąsiedztwa. Taki Dyplom został przyznany Miastu Briańsk. Okazją do jego wręczenia było Święto Miasta Briańska przypadające na 17 września. Na spotkaniu władz miasta Briańsk z gośćmi przybyłymi na uroczystości Zdzisław Jacaszek -Wiceprezes Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód przekazał Dyplom Gławie Miasta Panu Aleksandrowi Chlimankowowi pozdrawiając jednocześnie briańszczan w dniu ich święta.
Wizyta w Briańsku była okazją do porozmawiania z Dziekanem Wydziału Historii Briańskigo Państwowego Uniwersytetu, Kierownikiem Współpracy z Zagranicą tegoż Uniwersytetu, nowym kierownictwem TV Briańsk i kierownictwem Briańskigo Oddziału Związku Artystów Malarzy. W drodze powrotnej, w Moskwie miało miejsce spotkanie w Międzyregionalnej Społecznej Organizacji Centrum Twórczości Dzieci i Młodzieży Zespole Tańca Ludowego RAZZADORY. Z Centrum, w przeszłości Oddział SWPW w Koninie prowadził wspólny Projekt „Korowód Przyjaźni”. Były to festiwale i warsztaty choreograficzne. Z Prezydentem Centrum Panem Rinatem Ganijewem uzgodniliśmy wznowienie współpracy.

Zdzisław Jacaszek