XII Noc Nietoperzy

W dniu 2 października 2015 roku Oddział Podkarpacki SWP-W uczestniczył w organizacji XII Nocy Nietoperzy. W ramach programu odbyło się VI Międzynarodowe Sympozjum pn. „Obiekty sakralne w ochronie zwierząt”, wystawa „Nietoperze wśród nas”, wieczorne obserwacje nietoperzy oraz ognisko dla najmłodszych uczestników.
Sympozjum towarzyszące XII Nocy Nietoperzy miało na celu przedstawienie i omówienie problemów związanych z rolą budynków sakralnych dla ochrony wielu gatunków zwierząt. Budynki te stanowią bardzo ważne dla utrzymania stanu populacji gatunku miejsce schronienia dla takich zwierząt jak sowy i nietoperze. Z drugiej strony wiąże się to z pewnymi niedogodnościami dla administratorów tych budynków.
W imprezie od lat aktywny udział bierze młodzież szkolna. Nasze Stowarzyszenie wspiera realizację tego przedsięwzięcia, które umożliwia rozwój dobrosąsiedzkich kontaktów z partnerami zagranicznymi.