Spotkanie w Ambasadzie Kazachstanu

W dniu 26 czerwca w Ambasadzie Kazachstanu odbyło się spotkanie  z członkami ekspedycji  z Kazachstanu realizujących projekt związany z badaniem historii Tatarów i Karaimów. Badania prowadzone są w wielu krajach.  Tematem wiodącym spotkania była historia  polskich Tatarów i Karaimów. Członkowie ekspedycji to naukowcy i dziennikarze z Kazachstanu. Spotkanie prowadził Radca –Minister Ambasady Murat Zhakybekov. Historię polskich Tatarów przedstawił uczestniczący w spotkaniu polski politolog, pisarz, publicysta i nauczyciel akademicki, działacz społeczności tatarskiej, doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, od maja 2017 r. ambasador RP w Kazachstanie i Kirgistanie  Selim Chazbijewicz.  Do historii Kazachstanu odniósł się także szef ekspedycji   Sapar Iskakowicz Iskakow, Prezes Międzynarodowej Charytatywnej Fundacji. O społeczności Karaimów wypowiadali się Mariola Abkowicz – Przewodnicząca Związku Karaimów Polskich, Adam Dubiński – Prezes Zarządu Fundacji Karaimskie Dziedzictwo oraz  Szymon Pilecki – Zwierzchnik Karaimskiego Związku Religijnego w RP. O współpracy z mniejszościami i roli organizacji III sektora wypowiedzieli się uczestniczący w spotkaniu Prezes Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód Józef Bryll i Prezes Stowarzyszenia „Mój Kazachstan”, były Ambasador w Kazachstanie  dr Władysław Sokołowski, który odniósł się także do historii Kazachstanu i przedstawił dwa wydawnictwa poświecone Kazachstanowi. Na zakończenie spotkania głos zabrał nowo mianowany Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Republiki Kazachstanu w Rzeczpospolitej  Margułan Bajmuchan, podkreślając  znaczenie  mniejszości narodowych w rozwoju krajów ich przebywania i kontynuowania tradycji  Tatarów i Karaimów.