Kierunki rozwoju Uzbekistanu

23 czerwca w Ambasadzie Republiki Uzbekistanu  odbyła się prezentacja Strategii działań na pięciu priorytetowych kierunkach rozwoju Republiki Uzbekistanu w latach  2017 -2021. Prezentacji dokonał  dyrektor Państwowego Centrum praw człowieka Republiki Uzbekistanu, przewodniczący Komitetu instytucji demokratycznych, niepaństwowych organizacji i organów samorządu obywateli Ustawodawczej Izby Parlamentu Republiki Uzbekistanu, profesor Akmal Saidov.  Działania priorytetowe obejmują; doskonalenie systemu państwa, zmiany w prawie, doskonalenie gospodarki z  naciskiem na liberalizację, sprawy socjalne oraz dialog międzyetniczny. Wymienione priorytety  to kolejny impuls na dynamiczny rozwój Uzbekistanu. W prezentacji udział wzięli politycy, przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych i dziennikarze. Wśród zaproszonych przez  Szefa Misji Dyplomatycznej Republiki Uzbekistanu w  Rzeczypospolitej Polskiej Bakhroma Babaeva był także Prezes Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód Józef Bryll. Po prezentacji uczestnicy mieli okazję  spróbować narodowe dania uzbeckie.