Spotkanie w Ambasadzie Uzbekistanu

Na zaproszenie JE Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Republiki Uzbekistanu Bakhroma  Babaeva w dniu 30.11.2022 r. członkowie kierownictwa SWP-W Józef Bryll, Zdzisław Jacaszek oraz prezes Oddziału Mazowieckiego Ryszard Tomalak uczestniczyli w spotkaniu z  Ministrem Spraw Zagranicznych Uzbekistanu Vladimirem I. Norovem., który przebywa w Polsce w związku z odbywającym się w Łodzi Szczytem OBWE, w którym uczestniczą  szefowie dyplomacji wielu Państw Europy i Świata.  Wśród zaproszonych byli także parlamentarzyści, przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych i ministerstw,   przedsiębiorcy,  uczeni i  członkowie organizacji społecznych i gospodarczych.  Gości powitał JE Ambasador przedstawiając Panu Ministrowi  zaproszonych  na spotkanie, którzy uczestniczą w rozwijaniu stosunków gospodarczych, społecznych i edukacyjnych pomiędzy Republiką Uzbekistanu a Rzeczpospolitą Polską. W swoim wystąpieniu Minister Vladimir I. Norov przedstawił aktualny stan  współpracy Uzbekistanu z Polską oraz program przyjęty dla dynamicznego rozwoju Uzbekistanu. JE Ambasador poinformował zebranych o decyzji Ministerstwa Spraw Zagranicznych Uzbekistanu o przyznaniu dyplomów wyróżniających dla firm i osób  współpracujących z Republikę Uzbekistanu za wkład w rozwój  i umacnianie współpracy i przyjaźni oraz  wręczył nominację Konsulowi Honorowemu Republiki Uzbekistanu rektorowi Collegium Humanum prof. dr. hab. Pawłowi Czarneckiemu. Wśród wyróżnionych jest prezes Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód. (treść dyplomu na załączonej  fotografii).  Spotkanie zakończyły bardzo ciekawe rozmowy z Panem Ministrem i JE Ambasadorem.