Spotkanie pożegnalne

Po trzyletnim pobycie w naszym kraju swoją misję dyplomatyczną zakończył I Radca, Kierownik Wydziału Konsularnego Ambasady Federacji Rosyjskiej w Warszawie – Gienadij Władimirow.

W związku z tym 21 marca 2016r. G.Władimirow złożył wizytę pożegnalną w „Domu Przyjaźni”, gdzie został przyjęty przez członków kierownictwa SWP-W i SWP-R. W uznaniu jego zasług dla budowy relacji polsko-rosyjskich, zwłaszcza w dziedzinie kultury, nauki i zbliżania społeczeństw obu krajów, z inicjatywy Józefa Brylla – Prezesa SWP-W, rosyjski dyplomata został wyróżniony medalem Mickiewicz-Puszkin. Wręczony został również dyplom uznania Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód i Zarządu Głównego Stowarzyszenia Współpracy Polska-Rosja.

W spotkaniu z G.Władimirowem uczestniczyli Jerzy Smoliński, Zbigniew Bereza, Leszek Słomkowskii Zofia Sikorska.