Robocze rozmowy

Ambasador Federacji Rosyjskiej w Warszawie – Sergiej Andrejew spotkał się w dniu 22 marca br. z członkiem Zarządu Województwa Dolnośląskiego – Tadeuszem Samborskim i Jerzym Smolińskim – reprezentującym ZK SWP-W i ZG SWP-R. W spotkaniu uczestniczyli również: Sergiej Antufiew – dyrektor RONiK i Andrej Jakowlew – Konsul Generalny Federacji Rosyjskiej w Poznaniu.

W trakcie spotkania omówiono planowane przedsięwzięcia, jakie zostana przeprowadzone w bieżącym roku na Dolnym Śląsku z udziałem strony rosyjskiej w dziedzinach kultury i nauki. Zwrócono szczególną uwagę na potrzebę kontynuowania i rozwijania bezpośredniej współpracy pomiędzy instytucjami kultury i nauki, zwłaszcza wyższymi uczelniami, szkołami ponadpodstawowymi i młodzieżą obu krajów.

T. Samborski poinformował o przygotowaniach do przeprowadzenia V edycji Festiwalu Romansów Rosyjskich im. Lidii Nowikowej w Legnicy (8-11 września 2016 r.) i zaprosił JE Ambasadora na finał tej imprezy. Ambasador zaproszenie przyjął i obiecał swój udział w Koncercie Galowym.

T. Samborski przedstawił także szerokie możliwości turystyczne województwa i całego regionu dolnośląskiego. Zachęcał obecnych na spotkaniu dyplomatów do podjęcia działań na rzecz przyjazdów do ojewództwa turystów z Rosji i innych państw – członków Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej. Obie strony zgodziły się, że istnieją duże możliwości rozwoju bezpośrednich kontaktów na szczeblach samorządów obu państw.

Spotkaanie upłynęło w twórczej atmosferze i dużej zbieżności poglądów na wiele kwestii dotyczących relacji polsko-rosyjskich.