Spotkanie okręgowe stowarzyszenia współpracy POLSKA-ROSJA

W ramach realizacji projektu „Wzmocnienie Potencjału Organizacyjne Stowarzyszenia Współpracy Polska – Rosja” odbyły się już cztery spotkania Okręgowe w Gdańsku, Katowicach, Łodzi i Białymstoku. W najbliższym czasie planowane kolejne spotkanie w Kielcach i Zielonej Górze. W przygotowanie poszczególnych spotkań aktywnie włączyły się Oddziały Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód.

Wszystkie dotychczasowe spotkania przebiegły w dobrej i twórczej atmosferze. W każdym zabraniu członkowie Kierownictwa i działacze SWP-W oraz SWP-R wygłosili referaty dotyczące stosunków polsko-rosyjskich i zadań stojących przed organizacjami pozarządowymi. Referaty wygłosili: Józef Bryll, Grzegorz Wiśniewski, Aldona Michalak, Zbigniew Bereza, Jerzy Smoliński, Bartosz Mendyk, Patrycja Spytek, Adam Witalec i Magdalena Niedziułka. Funkcje moderatorów w czasie poszczególnych zebrań pełnili: Anna Firlej, prof. Andrzej Charciorek, Małgorzata Pawłowska i Witalis Kuryłowicz. Warto odnotować bardzo dobrą frekwencję na spotkaniach (od 50 do 70 uczestników) oraz dużą aktywność obecnych. Na wszystkich spotkaniach obecni byli przedstawiciele prasy, radia.

Niemal wszyscy dyskutanci pozytywnie ocenili inicjatywę zarówno powołania Stowarzyszenia Współpracy Polska-Rosja jak i organizacji wspólnie ze Stowarzyszeniem Współpracy Polska-Wschód zebrań okręgowych. Przeprowadzone już spotkania potwierdzają potrzebę odbywania co najmniej raz w roku takich zebrań we wszystkich oddziałach. Przyczyniają się one do aktywizacji członków i sympatyków obu Stowarzyszeń. Wartością samą w sobie jest duży udział w spotkaniach młodzieży, zwłaszcza studentów. Należy też w przyszłości przygotowywać na takie spotkania materiały dotyczące dotychczasowej pracy i zadań stojących przez Stowarzyszeniem. Jednocześnie trwają intensywne przygotowania do przeprowadzenia w dniu 7 listopada 2014 roku Ogólnopolskiego Spotkania członków i sympatyków SWP-R oraz osób zainteresowanych przywróceniem normalnych relacji polsko-rosyjskich i ich dalszym rozwojem. Podsumowanie realizacji projektu będzie miało miejsce w Radomiu, w dniu 12 grudnia 2014 roku.