Publikacje SWPW w bibliotece sejmowej

W ramach realizowanej przez Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód działalności wydawniczej i późniejszej jej promocji zasoby Biblioteki Sejmowej w Warszawie wzbogaciły dwie nasze publikacje poświęcone współpracy Polski z Rosją i Ukrainą.

Publikacje są zbiorem opracowań poświęconych wybranym aspektom współpracy polsko-rosyjskiej oraz polsko-ukraińskiej. Pozycje te mają charakter interdyscyplinarny. Znalazło się w nich wiele syntetycznych przemyśleń i analiz. Niektóre z nich są rzadko spotykane w polskiej literaturze przedmiotu. Autorzy poruszyli wiele wątków, od zagadnień politycznych i gospodarczych, po kulturalno-oświatowe, turystyczno-rekreacyjne i zdrowotne. W swoich opracowaniach przedstawili różne aspekty współpracy polsko-rosyjskiej oraz polsko-ukraińskiej oraz zwrócili uwagę na atrakcyjność Rosji i Ukrainy dla turystów i inwestorów z Polski.

Zainteresowanych nabyciem publikacji prosimy o kontakt z sekretariatem SWPW.