Spotkanie Konsula Generalnego Federacji Rosyjskiej Andreya Jakovlea z Prezydium Opolskiego Oddziału Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód

16 marca, w godzinach popołudniowych w siedzibie biura Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego odbyło się spotkanie Konsula Generalnego Federacji Rosyjskiej w Poznaniu Andrieja Jakovleva z członkami Prezydium Opolskiego Oddziału.

Obecni na spotkaniu  Eugeniusz Brudkiewicz – prezes, Norbert Lysek – wiceprezes, Elżbieta Roehr – wiceprezes oraz Alina Dorosz-Sobka – członek Prezydium zaprezentowali Panu Konsulowi wybrane dziedziny działalności Stowarzyszenia w minionej 5cio letniej kadencji i zamierzenia na kolejne 5 lat, a szczegółowo odnieśli się do aktualnych kontaktów i współpracy z partnerami rosyjskimi. Zaprezentowali również ocenę i gratulacje przesłane przez Marszałka Województwa Opolskiego oraz inne osobistości i instytucje za aktywną działalność i osiągniecia Opolskiego Oddziału Stowarzyszenia.

W czasie spotkanie najwięcej uwagi poświęcono działalności w środowisku młodzieży, nauki i oświaty. Obrazowały to przedstawione materiały i informacje o:

  • Polsko-Rosyjskiej Wymianie Młodzieży Opole-Jekaterynburg i złożonym wniosku na edycję 2017 wymiany Opole-Tuła
  • II edycji odbywającego się Sputnika nad Opolem
  • XIII Polsko-Rosyjskim Forum Turystycznym „ETO POLSZA!” organizowanym przez OROT
  • Przygotowywanych eliminacjach wojewódzkich 47 Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego Poezja i Proza na Wschód od Bugu
  • Przygotowywanym 100 numerze biuletynu informacyjnego Ze Wschodu i o Wschodzie
  • II Interdyscyplinarnej Ogólnopolskiej Studencko-Doktoranckiej Konferencji Naukowej Film zwierciadłem duszy rosyjskiej

Przedstawiono również bardzo dobrą współpracę z Kołem Naukowym Kultury Rosyjskiej Uniwersytetu Opolskiego, które jako pierwsze w kraju za bogatą działalność zostało wyróżnione Medalem Mickiewicz-Puszkin oraz ich kolejnym sukcesie, jakim było zajęcie pierwszego miejsca wśród Kół Naukowych na Uniwersytecie Opolskim w kategorii humanistyczno-artystycznej.

Na zakończenie spotkania Konsul Andrey Jakovlev pogratulował działaczom Opolskiego Oddziału Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód tak bogatej i szerokiej działalności i otrzymanych nagród i wyróżnień i zaoferował swoje wsparcie i pomoc w dalszych działaniach.

Następnego dnia Konsul Generalny Andrey Jakovlev wziął udział i wystąpił na uroczystościach w Łambinowicach poświęconych 72 rocznicy wyzwolenia Stalagu 344 Lamsdorf (Łambinowice).

W uroczystościach udział wzięła również delegacja Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Stowarzyszenia współpracy Polska-Wschód na czele z wiceprezesem Norbertem Lyskiem.

 

Zespół redakcyjny biuletynu

Ze Wschodu i o Wschodzie