Uroczystości w 72 rocznicę wyzwolenia przez Armię Czerwoną Stalagu 344 Lamsdorf (Łambinowice)

Pod patronatem Wojewody Opolskiego Adriana Czubaka oraz Marszałka Województwa Opolskiego Andrzeja Buły w dniu 17 marca 2017 roku pod Pomnikiem Martyrologii Jeńców Wojennych na terenie Cmentarza Żołnierzy Radzieckich odbyły się główne uroczystości z udziałem pocztów sztandarowych, kampanii honorowej Wojska Polskiego, duchownych 5 wyznań, kombatantów, młodzieży, delegacji samorządów i organizacji pozarządowych w tym Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód.

Uroczystość przypominającą wyzwolenie Stalagu 344 Lamsdorf przed 72 laty, zorganizowaną przed Pomnikiem Martyrologii Jeńców Wojennych przez Muzeum Jeńców Wojennych w Opolu-Łambinowicach oraz Urząd Gminy w Łambinowicach, rozpoczęło wystąpienie Jarosława Furgały – żołnierza września 1939 r. i jeńca, który zaapelował o pokój, i Ann Begg, córki brytyjskiego jeńca Stalagu 344 Lamsdorf, która z kolei wyjaśniła dlaczego pamięć o ojcu jest dla niej ważna.

Po tych dwóch, bardzo osobistych wystąpieniach, w imieniu organizatorów głos zabrała dyrektor Muzeum, dr Violetta Rezler-Wasielewska. Powitała ona gości i przypomniała wydarzenia, jakie zakończyły najtragiczniejszy z okresów w historii obozów Lamsdorf, a których 72 rocznica stała się powodem dla odbycia uroczystości.

Michał Góras, dyrektor biura Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego odczytał list wystosowany przez wicepremiera prof. dr. hab. Piotra Glińskiego, który odwołał się do rozległej historii obozów Lamsdorf i podziękował Muzeum za staranne pielęgnowanie pamięci o niej.

Następnie głos zabrali konsul generalny Federacji Rosyjskiej Andrey Jakovlev oraz konsul generalny Stanów Zjednoczonych Walter Braunohler.

List w imieniu wojewody opolskiego Adriana Czubaka odczytał dyrektor jego biura – Jerzy Naszkiewicz, a w imieniu Jana Józefa Kasprzyka – p.o. szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych – dr Anna Wickiewicz. We wszystkich tych wystąpieniach widoczna była świadomość kruchości pokoju i potrzeba oraz deklaracja starań o jego utrzymanie.

Jak co roku, tak i teraz szczególnym elementem uroczystości stała się międzywyznaniowa modlitwa w intencji ofiar Stalagu 344 Lamsdorf. Odmówili ją ks. Adam Ciosmak – proboszcz parafii rzymskokatolickiej pod wezwaniem Św. Marii Magdaleny w Łambinowicach, ks. Grzegorz Cebulski – kapelan Prawosławnego Ordynariatu Wojska Polskiego Garnizonu Wrocław, ks. Wojciech Pracki – proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburgskiej w Opolu, Aleksander Gleichgewicht – przewodniczący Gminy Wyznaniowej Żydowskiej we Wrocławiu oraz Marek Moroń – reprezentujący Muzułmański Związek Religijny w Polsce.

Uroczystość przed pomnikiem zakończył Apel Pamięci, salwa honorowa oraz złożenie przez przedstawicieli władz centralnych i wojewódzkich wiązanek kwiatów i zapaleniu zniczy. Wiązankę kwiatów pod pomnikiem złożyła również delegacja Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód, której przewodniczył wiceprezes Oddziału Norbert Lysek.

Wydarzenie odbywało się w asyście wojskowej 91 Batalionu Logistycznego w Komprachcicach, a oprawę muzyczną zapewniała Orkiestra Reprezentacyjna Wojsk Lądowych we Wrocławiu pod batutą ppor. Jacka Putry.

Część druga uroczystości, organizowana już w sali konferencyjnej Muzeum, poprzedziło wystąpienie Michała Górasa, dyrektora biura Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, który odczytał list Wicepremiera i Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, wyrażający zadowolenie z faktu podpisania porozumienia w sprawie współprowadzenia Muzeum przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego od stycznia 2018 r. Następnie zaprezentowano internetową rozmowę dyrektor Muzeum z Wiktorem Natansonem, powstańcem warszawskim i jeńcem Lamsdorf, który uczestniczył we wcześniejszych latach w obchodach rocznicy, a któremu stan zdrowia uniemożliwił tym razem przyjazd do Łambinowic.

Spotkanie w Muzeum tym razem poświęcone było zasadniczo prezentacji najnowszego wydawnictwa Muzeum – książki pt. Niewola w brytyjskim mundurze. Stalag VIII B (344) Lamsdorf autorstwa dr Anny Wickiewicz. W ciekawej rozmowie z dr. Piotrem Stankiem przedstawiła ona losy jeńców brytyjskich w Lamsdorf, swoje doświadczenia ze spotkań z ich bliskimi, a także samą pracę nad książką. Dalsza część spotkań i rozmów odbyła się w czasie poczęstunku przygotowanego przez organizatorów.

Uczestnicy uroczystości mieli także możliwość zwiedzenia bogatej ekspozycji i terenów Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach.

Uroczystość finansowana była ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz budżetu Województwa Opolskiego

 

 

Zespół redakcyjny biuletynu

Ze Wschodu i o Wschodzie