Film zwierciadłem duszy rosyjskiej

II Interdyscyplinarna Ogólnopolska Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa

W dniu 15-go marca na Uniwersytecie Opolskim w ramach Sputnika nad Opolem odbyła się druga edycja konferencji Film zwierciadłem duszy rosyjskiej na której młodzi naukowcy z całej Polski przybliżyli szereg tematów związanych z rosyjską sztuką filmową.

Organizatorami konferencji byli:

  • Instytut Slawistyki Uniwersytetu Opolskiego
  • Koło Naukowe Kultury Rosyjskiej Uniwersytetu Opolskiego
  • Opolski Oddział Wojewódzki Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód
  • Stowarzyszenie Opolskie Lamy
  • Akademickie Koło Artystyczne Uniwersytetu Opolskiego

Otwarcia konferencji i słowo wstępne w sali Muzeum Uniwersytetu Opolskiego wygłosiła Kamila Kłapińska, główny organizator i moderator pierwszego panelu konferencji, reprezentantka Koła Naukowego Kultury Rosyjskiej oraz Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód.

Wykład inauguracyjny wygłosiła mgr Barbara Chlebda (zasłużona działaczka Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód, autorka i współautorka wielu publikacji i słowników języka rosyjskiego)  Jak się uczyć języka pożytecznie i przyjemnie, czyli seriale ku pomocy.

W pierwszym panelu swoje referaty wygłosili również:

Anna Svetlova z Uniwersytetu Jagiellońskiego – Gdy Rosjanie „bawią się” w Anglików: o radzieckiej adaptacji filmowej utworów Arthura Conan Doyle’a o Sherlocku Holmsie,

Mgr Agnieszka Seweryn z Uniwersytetu Jagiellońskiego – Gogol dla fanów przygodówek? O „Wiju”, który miał podbić Zachód.

Następnie obrady toczyły się jeszcze w dwóch panelach.

PANEL II:

Muzeum Uniwersytetu Opolskiego, moderator: dr Irena Danecka (Wiceprezes Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód, autorka wielu publikacji i słowników języka rosyjskiego)

 

1045-1100   Listy martwego człowieka wobec Fenomenologii ducha (mgr Artur Jochlik, UŚ)

1100-1115 Pomiędzy filmem a teatrem- „Tlen” i „Taniec Delhi” Iwana Wyrypajewa (Ewelina Piech, UWr)

1115-1130  Nostalgia czy nauczanie? Współczesne rosyjskie seriale historyczne

(mgr Julita Biniewska, UJ)

1130-1145  Dersu Uzała, rosyjskie tropy w kinematografii japońskiej na przykładzie twórczości Akiry Kurosawy (mgr Agnieszka Kiejziewicz, UJ)

1145-1200 Łączy z Bogiem czy oddala od siebie ludzi? Motyw ikony we współczesnej kinematografii rosyjskiej  (mgr Dorota Walczak, UW)

1200-1215 Historia wg przedrewolucyjnych filmowców rosyjskich: Wailiego Gonczarowa,                          

                 Aleksandra Chanżonkowa i Jakowa Protazanowa (Dominik Marcinkowski, UO)

1215-1230 Dyskusja

1230-1300  Przerwa kawowa (Muzeum Uniwersytetu Opolskiego)

PANEL III:

Muzeum Uniwersytetu Opolskiego, moderator: Paulina Panic (studentka Uniwersytetu Opolskiego, członek Koła Naukowego Kultury Rosyjskiej, działaczka Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód)

 

1300-1315 Ciemna strona Wija. O filmowych przekładach „Wija” autorstwa Nikolaja Gogola  (mgr Piotr Wajda, UG)

1315-1330 Obraz stalinowskiego terroru na podstawie filmu „Spaleni Słońcem” Nikity Michałkowa

                 (Kamila Kłapińska, UO)

1330-1345  Obraz społeczności rosyjskiej w filmie „Lewiatan” (2014) a umowa społeczna Hobbesa  (Mariusz Markiewicz, UJ)

1345-1400 Sposób wykorzystywania symboli i motywów religijnych w filmach Andrieja Zwiagincewa  (Daria Pawłowska, UWr)

1400-1415 Gdzie była rosyjska dusza w czasie Wielkiej Wojny Ojczyźnianej? Percepcja wojny niemiecko-radzieckiej w serialu „Karny Batalion” Nikolaja Dostola  (Monika Sobczak, UO)

1415-1430  Dyskusja

1430  Zakończenie konferencji

 

Referaty z konferencji zostaną częściowo opublikowane w biuletynie Ze Wschodu i o Wschodzie i w terminie późniejszym w wydawnictwie pokonferencyjnym.

 

Zespół redakcyjny biuletynu

Ze Wschodu i o Wschodzie