Przyjacielskie spotkanie

Witajcie w „Domu Przyjaźni” na Marszałkowskiej, centrum rozwijania dobrosąsiedzkich stosunków z partnerami zza wschodniej granicy. Tymi słowami Prezes ZK SWP-W Józef Bryll i Wiceprezes Zdzisław Jacaszek powitali przebywającą w Polsce delegacją z miasta partnerskiego Konina – Briańska. Briańszczanie Pan Igor Afonin , Deputowany Briańskiej  Miejskiej Rady-Przewodniczący Komitetu Rady ds. Nauki i Pani Mirena Kopyłowa Prezes Stowarzyszenia Dom Polski w Briańsku odpowiedzieli na wcześniejsze zaproszenie i złożyli nam wizytę. Podczas spotkania w dniu 03 lipca 2015 r. kontynuowano rozmowy rozpoczęte w Briańsku podczas wizyty delegacji naszego Stowarzyszenia. Dotyczyły one głównie współpracy miast partnerskich i możliwości realizacji zaplanowanych wcześniej projektów. Pan Igor będąc Dyrektorem 27 Liceum w Briańsku nawiązał innowacyjną współpracę z II Liceum w Koninie. Natomiast jako radny był i jest rzecznikiem współpracy Briańska z€Koninem w każdych czasach, szczególnie tych trudnych. Pani Mirena gromadzi wokół siebie w Stowarzyszeniu osoby dla, których słowa Polska, Konin, dobrosąsiedztwo mają szczególne znaczenie. Nie ma przedsięwzięcia, imprezy, wymiany młodzieżowej organizowanej z nami bez Jej pracy. Większość kontaktów Briańska z Polakami realizowanych jest przez organizację Dom Polski. Wizyta dała możliwość wzajemnego upewnienia się o celowości realizacji planowanych przedsięwzięć, o których będziemy informować na naszej stronie. Po spotkaniu na Marszałkowskiej delegacja udała się do Konina na Dni Miasta Konin.