SOLIDARNI Z UKRAINĄ

17 lutego w Opolu w Opolskim Teatrze Lalki i Aktora odbyła się Gala „Solidarni z Ukrainą” . Podczas uroczystości zorganizowanej przez Urząd Miasta Opola podsumowano miniony rok oraz podziękowano ludziom, instytucjom i organizacjom pozarządowym niosącym pomoc Ukraińcom. Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele miast partnerskich Opola, m.in. wicemer Iwano-Frankiwska, który podziękował Opolanom za udzielane wsparcie oraz reprezentanci władz z Grasse, Ingolstadtu i Mulheim an der Ruhr, którzy również mieli swoje przemówienia dotyczące pomocy Ukrainie i deklaracji dalszych działań w tym kierunku. 

Następnie prezydent miasta Arkadiusz Wiśniewski wręczył nagrody i podziękowania „Solidarni z Ukrainą”. Wśród wyróżnionych 67 instytucji, osób, firm i organizacji pozarządowych był nasz Opolski Oddział Wojewódzki Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód. Z rąk prezydenta dyplom odebrała Prezes Opolskiego Oddziału Daria Ogon.

Fot. Czas na Opole oraz M. Jakubik