Wernisaż wystawy grafiki Natalii Nosovej pt. ,,Somnō”,  czyli z łaciny ,,Sny”

18 lutego w Powiatowym Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich odbył się wernisaż prac ukraińskiej artystki i graficzki Natalii Nosovej, członkini Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego SWP-W oraz Związku Polskich Artystów Plastyków Polska Sztuka Użytkowa – Okręg w Opolu.
W imprezie uczestniczyli członkowie Prezydium Opolskiego Oddziału, przedstawiciele innych instytucji oraz mieszkańcy regionu. Prace można zobaczyć w Galerii III Filary jeszcze do końca marca.

O ARTYSTCE
Natalia Nosova jest absolwentką Wydziału Sztuki UO, ukończyła studia magisterskie w 2018 roku, pochodzi ze Lwowa. Obecnie mieszka i pracuje w Opolu, na co dzień zajmuje się projektowaniem graficznym oraz ilustracją. Artystka uczestniczy w licznych wystawach zbiorowych oraz wydarzeniach artystycznych, czasem też odpowiada za oprawy wizualne imprez kulturalnych, w tym organizowanych przez nasze Stowarzyszenie.

O TWÓRCZOŚCI
Natalia Nosowa pracuje w technice grafiki tradycyjnej, jak i komputerowej. W swoich pracach artystka podejmuje pytania o działanie mechanizmu świata wewnętrznego człowieka i jego interakcje ze samym sobą, z innymi ludźmi, z wszechświatem oraz naturą. Głównie akcentuje ludzką niedoskonałość i kruchość, którą stawia w opozycji do niezmienności sił natury. Jej prace są symboliczne – każdy detal ma konkretne znaczenie i dokładnie ilustruje stan emocjonalny, który autorka chce przekazać swoją ilustracją. W ubiegłym roku jej prace znalazły się w czasopiśmie Vogue.

fb/ INSTAGRAM: Natalia Nosova. Illustrator/Visual artist   @natt.nosova