Międzynarodowa Debata Naukowo/Ekspercka 

17 lutego odbyła się  Międzynarodowa Debata Naukowo/Ekspercka na temat: „Kazachstan
i Polska w procesie przemian systemowych. Wyzwania i perspektywy dla rozwoju wzajemnych relacji”.
Organizatorami debaty byli;Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Ałmaty, Turan University w Ałmaty, Rada Naukowa Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód, Zakład Prognoz i Studiów Strategicznych Instytutu Bezpieczeństwa i Obronności Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego, Polskie Towarzystwo Cyfrowe. Debata odbyła się w systemie stacjonarnym oraz on-line z wykorzystaniem platformy ZOOM. Centra debaty znajdowały się w Tauron University w Ałmaty (Kazachstan) oraz w Stowarzyszeniu Współpracy Polska – Wschód w Warszawie na Marszałkowskiej 115. Otwarcia konferencji dokonali: Alshanov Rakhman Alshanovich, rektor Turan University w Ałmaty, Józef Tymanowski, Konsul Generalny RP w Ałmaty oraz Józef Bryll – Prezes Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód i Paweł Stawarz –  Wiceprzewodniczący Rady Naukowej SWP-W.  Debatę znakomicie prowadzili: Józef Tymanowski, prof. dr hab., – Konsul Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Ałmaty i Tayauova Gulzhanat Zhubatkanovna, prof. nadzwyczajny, prorektor ds. zewnętrznych i studiów doktorskich, Turan University w Ałmaty Debata zorganizowana została zgodnie z ideą tzw. „okrągłego stołu” i skupiła  przedstawicieli środowiska akademickiego z Kazachstanu i z Polski. W relacjach między Polakami i Kazachami  nauka może odegrać znaczącą rolę, budując „pomosty” zaufania, współpracy i potrzebę tworzenia/kształtowania wartości, które ułatwiłyby współpracę między społeczeństwami z Polski i z Kazachstanu. Pomimo przynależności Kazachstanu i Polski do różnych struktur politycznych, gospodarczych i wojskowych, istnieje potrzeba wymiany poglądów przedstawicieli nauki i ekspertów, odnośnie podjęcia inicjatyw zmierzających do wspólnego działania Polaków i Kazachów na rzecz kształtowania takich wartości, jak; pokój, stabilność, bezpieczeństwo, rozwój państw, prawa człowieka czy społeczeństwo obywatelskie.  Bezpieczeństwo stało się wartością uniwersalną, zarówno w procesie kształtowania się ładu międzynarodowego, jak i w procesach przemian systemowych współczesnych państw. Wystąpienia oraz dyskusja toczyły się głównie wokół problemów: procesy przemian systemowych w Kazachstanie i w Polsce w kontekście kształtowania się współczesnego ładu międzynarodowego, podstawy prawno-traktatowe i ich wpływ na relacje dwustronne, Kazachstan i Polska – wzajemne relacje. Ocena i perspektywa ich rozwoju. Głównym celem wystąpień i dyskusji była analiza oraz ocena stanu relacji Polski i Kazachstanu w procesach przemian systemowych, oraz próba wypracowania strategii działań.

Głos zabrali : Kinga Machowicz, dr hab., prof. KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Gubaidullina Mara Shaukatovna, doktor nauk historycznych, profesor Katedry Stosunków Międzynarodowych i Gospodarki Światowej Al-Farabi Kazakh National University, Irina Pavlenko dr hab. – Uniwersytet Warszawski,  Ishmukhamedov Sharip Abdrakhmanovich, kandydat nauk politycznych, profesor nadzwyczajny na Wydziale Studiów Regionalnych i Stosunków Międzynarodowych Turan University w Ałmaty, Robert Kłaczyński, dr hab., prof. ANS, Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie, Karinbaev Zhandos, politolog, historyk, Paweł Stawarz, dr, Wiceprzewodniczący Rady Naukowej Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konferencji (Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego), Asyltaeva Elnura Beisenbekovna, dr profesor nadzwyczajny Katedry „Studia regionalne i stosunki międzynarodowe” Turan University
w Ałmaty, Andrzej Skwarski, dr, Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Isova Laura Tanirbergenovna, Kulbaeva Almagul Tleuovna, dr, profesor nadzwyczajny Katedry Stosunków Międzynarodowych i Gospodarki Światowej Al-Farabi Kazakh National University, Karol Bieniek, dr, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie.

Podsumowania obrad i zamknięcia konferencji dokonali: Prof. dr hab. Józef Tymanowski, Konsul Generalny RP w Ałmaty, Przewodniczący Rady Naukowej Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód i Prof. nadzwyczajny Tayauova Gulzhanat Zhubatkanovna, prorektor ds. zewnętrznych i studiów doktorskich, Turan University w Ałmaty. Podobnie jak przy innych tego typu konferencjach organizatorzy planują wydać publikację zawierającą wszystkie wystąpienia uczestników.