Sesja naukowa na Marszałkowskiej 115

Stowarzyszenie Współpracy Polska – Wschód oraz Fundacja Innowacja, zorganizowały w dniu 30 stycznia 2023 roku sesję naukową poświęconą tematyce: „Szanse i zagrożenia współczesnej globalizacji”. Sesja odbyła się  w siedzibie Stowarzyszenia przy Marszałkowskiej i była realizowana w systemie hybrydowym z wykorzystaniem platformy ZOOM. Uczestników powitali: prof. dr hab. Wojciech Pomykało, który  nawiązał do przesłanego uczestnikom wystąpienia na temat, któremu poświęcona był sesja naukowa i  przedstawił   główne problemy do podjęcia na konferencji oraz prezes Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód Józef Bryll, który stwierdził, że w tym trudnym okresie po pandemii, po 24 lutym 2022 roku i w czasie  szalejącej inflacji warto porozmawiać na ważny temat, który ma wielkie znaczenie dla teraźniejszości i przyszłości. 

Podczas sesji wystąpili: prof. dr hab. Maria Szyszkowska, prof. dr hab. Jerzy Jaskiernia, prof. dr hab. Władysław Szymański, prof.dr hab. Bogdan Galwas, dr Paweł Rogaliński, prof. dr hab. Andrzej Bałandynowicz, dr Andrzej Ziemski, prof. dr. hab. Tadeusz Mendzelewski, prof.dr.hab. Krystyna Leśniak – Moczuk, prof. dr hab. Zofia Chyra-Rolicz, dr Jacek Uczkiewicz, prof. dr hab. Piotr Radkiewicz, prof. dr hab. Walery Bebyk. Przewiduje się, iż wszystkie wystąpienia na konferencji oraz teksty dopisane zostaną zawarte w książce po-konferencyjnej.