Eliminacje Regionalne X Międzynarodowego Festiwalu Piosenki – Anna German

Uprzejmie informujemy, że Podlaski Oddział Wojewódzki Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód przy współpracy z Zarządem Krajowym Ligi Kobiet Polskich oraz Podlaskim Instytutem Kultury w Białymstoku jest organizatorem „Eliminacji Regionalnych X Międzynarodowego Festiwalu Piosenki- Anna German”. Eliminacje Regionalne odbędą się 17 czerwca 2023 r. w Białymstoku.

Udział w eliminacjach należy zgłosić najpóźniej do 17.05.2023 r.

W Festiwaluw kategorii konkursowejmogą brać udział osoby w wieku 18-28 lat /18 lat musi być w pełni ukończone w dniu przesłania formularza zgłoszeniowego, a 28 lat ukończone w dowolnym miesiącu roku kalendarzowego 2023 r., zamieszkiwać na terenie województwa podlaskiego i posiadać obywatelstwo polskie. Laureat/ka pierwszego miejsca Eliminacjach Regionalnych zakwalifikuje się do Finału Krajowego Festiwalu.

W Eliminacjach Regionalnych X Międzynarodowego Festiwalu Piosenki- Anna German w kategorii pozakonkursowej uczestnikami mogą być osoby niespełniające kryteriów podanych wyżej /mogą to być osoby bez kryterium wiekowego, nieposiadające polskiego obywatelstwa oraz mieszkające poza województwem podlaskim.

Szczegółowe informacje dla osób zainteresowanych tj. Regulamin Eliminacji oraz Formularz Zgłoszeniowy zostaną przesłane na podany adres e-mailowy potencjalnego uczestnika. /adres e-mailowy osoby zainteresowanej należy przesłać na e-mail: annagermanfestiwal@gmail.com swpw.bialystok@wp.pl /. Informacji udzielamy również telefonicznie – numery telefonów: 660290633; 505171688.

Serdecznie Zapraszamy /-/ Organizatorzy

SWPW Podlaski Oddział Wojewódzki

Prezes-Witalis Kuryłowicz +48 660290633

Wiceprezes-Agnieszka Nazaruk-Zdanuczyk

ul. Rynek Kościuszki 13 lok.6

Białystok 15-091

www.swpw.eu

e-mail: swpw.bialystok@wp.pl

e-mail: annagermanfestiwal@gmail.com