Festiwal Języków i Kultur Słowiańskich

Zapraszamy na Festiwal Języków i Kultur Słowiańskich!

Serdecznie zapraszamy nauczycieli i uczniów województwa podkarpackiego na organizowany w Instytucie Neofilologii Uniwersytetu Rzeszowskiego Festiwal Języków i Kultur Słowiańskich, który odbędzie się w dniach  02-03.03.2023 r. 

W programie zaplanowano m.in. wykłady, koncert, konkursy językowe, konkurs piosenki słowiańskiej, seminarium dla nauczycieli oraz degustację potraw kuchni słowiańskich.  Mamy nadzieję, że będzie to doskonała okazja do zdobycia wiedzy, sprawdzenia swoich umiejętności, ale przede wszystkim integracji młodzieży polskiej, ukraińskiej oraz innych narodowości zamieszkujących w naszym województwie.  

Zgłoszenia do udziału w Festiwalu Języków i Kultur Słowiańskich przyjmowane są w terminie            14.12-12.02.2023 r.  

Konkursy zostały zgłoszone do wpisania na świadectwa szkolne w Podkarpackim Kuratorium Oświaty. 

Udział w wydarzeniu jest BEZPŁATNY! 

Szczegółowy Regulamin oraz karta zgłoszeniowa dostępne pod adresem: https://www.ur.edu.pl/kolegia/kolegium-nauk-humanistycznych/student/kierunki-studiow/filologia-rosyjska/festiwal-jezykow-i-kultur-slowianskich-2023

Koordynator: dr Małgorzata Dziedzic 
kontakt: festiwal@ur.edu.pl 

Program


02.03.2023

10.00 Test filmowy dla studentów Katedry Rusycystyki UR (stacjonarnie), bud. A3, Al. mjr. W. Kopisto 2 B, sala 317 

10.30  Test wyboru (w języku polskim) na temat Języki i kultury Słowian dla uczniów szkół podstawowych i średnich (zdalnie, MS Teams). Pytania do konkursu zostaną opracowane na podstawie postów zamieszczanych cyklicznie z dopiskiem „Konkurs – JiKS” na profilu społecznościowym Katedry Rusycystyki UR (www.facebook.com/kfrur

10.30 Leksykalno-gramatyczny test znajomości języka rosyjskiego dla uczniów szkół średnich (zdalnie, MS Teams) 

O spotkaniach próbnych (w aplikacji Teams) uczestnicy testu leksykalno-gramatycznego dla uczniów szkół średnich oraz testu Języki i Kultury Słowian zostaną powiadomieni drogą mailową. Linki do udziału w poszczególnych konkursach zostaną przesłane na podane w zgłoszeniach adresy mailowe.

17.00 Koncert muzyki słowiańskiej, sala koncertowa Instytutu Muzyki, ul. Dąbrowskiego 83


03.03.2023

bud. A0, ul. Pigonia 1, aula Kula

09.30-9.45 Powitanie Uczestników i Gości Festiwalu 

9.45-10.15 Wykład „Języki słowiańskie dawniej i dziś”, dr hab., prof. UR D. Chudyk, Kierownik Katedry Rusycystyki (Instytut Neofilologii, Uniwersytet Rzeszowski) 

10.15-10.45 Wykład „Ukraina – kultura i obyczaje”, dr M. Kossakowska-Maras (Instytut Neofilologii, Uniwersytet Rzeszowski) 

10.45-11.00 Prezentacja oferty edukacyjnej Katedry Rusycystyki 

bud. A3, Al. mjr. W. Kopisto 2 B

11.00-12.00 Degustacja potraw kuchni słowiańskich dla uczniów i studentów oraz prezentacja działalności studenckich kół naukowych, sala 306

11.00-12.00 Seminarium dla nauczycieli nt. „Nauczanie języka rosyjskiego w obecnej sytuacji geopolitycznej”, sala 317

Delegacje można podbić w sekretariacie Katedry Rusycystyki, pok. 202 (II piętro).

bud. A1, Al. Rejtana 16 C, duża aula

12.15 Konkurs piosenki słowiańskiej

14.30 Ogłoszenie wyników wszystkich konkursów i wręczenie nagród laureatom


Patronat Honorowy:

Prezydent Miasta Rzeszowa

Konsul Honorowa Republiki Federalnej Niemiec w Rzeszowie dr Agnieszka Buk

Partnerzy

Rzeszowskie Centrum Integracji 

Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód 

Centrum Językowe „Cosmopolitan” 

Stowarzyszenie Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju EKOS 

Szkoła językowa „Germanitas”