Seminarium nt. Aktualne problemy w relacjach polsko-rosyjskich w Zielonej Górze

Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód w Zielonej Górze, wspólnie z Instytutem Neofilologii Wydziału Humanistycznego UZ i Stowarzyszeniem Współpracy Polska-Rosja zorganizowało w dniu 29 października br. seminarium którego tematem wiodącym były ”Aktualne problemy w relacjach polsko-rosyjskich”. Referat wprowadzający wygłosił Józef Bryll – Prezes Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód. Przedstawił on zaangażowanie i aktywność organizacji pozarządowych w realizacji polskiej polityki zagranicznej i pracy na rzecz Polonii w krajach naszych wschodnich sąsiadów.

W kolejnych referatach wystąpili Marek Wawrzkiewicz- dziennikarz, Prezes Zarządu Głównego Związku Literatów Polskich, który omówił problemy polskiego i rosyjskiego środowiska literackiego oraz ich współpracę na rzecz wzajemnego poznawania, historii i poszanowania odrębności narodowych. Kolejny referent Pan Adam Witalec dyplomata, wieloletni pracownik Kancelarii Sejmu i Senatu – Szef Kancelarii Senatu wygłosił wykład o „Wpływie polityki na dwustronną współpracę polsko-rosyjską.” W wykładzie tym zawarł tło historyczne i aktualne wydarzenia w relacjach polsko-rosyjskich i ich niezaprzeczalny wpływ na wymianę kulturalną i gospodarczą.

Spotkanie prowadził Prezes LOW SWP-W w Zielonej Górze Stanisław Domasz-Domaszewicz. Seminarium odbyło się w nowoczesnej Sali konferencyjnej Biblioteki Uniwersytetu Zielonogórskiego, a wzięło w nim udział ponad 70 osób. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło radnych Miasta Zielona Góra i szefów zielonogórskich instytucji samorządowych oraz licznej grupy młodzieży akademickiej studiującej na kierunku język rosyjski w biznesie. W końcowej części spotkania wywiązała się ciekawa dyskusja potwierdzająca potrzebę dyskusji o relacjach z krajami naszych sąsiadów.