Nowe władze miejskie w mieście partnerskim

Wrzesień w wielu miastach Federacji Rosyjskiej był czasem wyboru nowych władz samorządowych. Zmieniła się także ekipa kierująca samorządem miejskim w Briańsku, mieście partnerskim Konina. Kierownictwo ZK SWPW i Oddziału w Koninie przesłało stosowne listy gratulacyjne do nowych władz.
Pismo z gratulacjami
Odpowiedź z Briańska