Seminarium dla nauczycieli i wykładowców języka rosyjskiego

28 lutego 2015 r. na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie odbyło się seminarium językowo-metodyczne pod hasłem „УЧИТЕЛЬ И ПРЕПОДАВАТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА В СОВРЕМЕННОЙ ЕВРОПЕ ”.
Organizatorami seminarium byli: Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli i Wykładowców Języka Rosyjskiego, Rosyjski Ośrodek Nauki i Kultury w Warszawie, Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód, Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie oraz Anna Baran wraz z zespołem wykładowców języka rosyjskiego.
Na seminarium przybyło ponad 75 nauczycieli ze szkół i uniwersytetów z całej Polski. Spotkanie odbyło się w sali konferencyjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
Uczestników seminarium serdecznie przywitała Pani Ludmiła Szypielewicz – Prezes Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli i Wykładowców Języka Rosyjskiego, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, która uroczyście otwarła seminarium, podziękowała wszystkim za przybycie, przedstawiła program spotkania, jak również opowiedziała o planach Stowarzyszenia na nadchodzący rok.
Seminarium poprowadzili wykładowcy Uniwersytetu Warszawskiego – profesor Ludmiła Szypielewicz oraz docent Сергей Хватов.
Pani profesor seminarium rozpoczęła wykładem pt. „Педагогические технологии («музейная педагогика», «логопедические технологии») и способы их практического  применения  на занятиях по русскому языку». Uczestnicy spotkania mogli zapoznać się z leksyką dotyczącą muzeum, jak również poznali sposoby wykorzystania jej na lekcjach języka rosyjskiego w szkole.
Podczas przerwy na filiżankę kawy, nauczyciele mieli możliwość zwiedzić nowoczesną bibliotekę Uniwersytetu Przyrodniczego, która została niedawno otwarta.
Po przerwie odbył się wykład i zajęcia praktyczne z wykładowcą Uniwersytetu Warszawskiego docentem Siergiejem Chvatovym. Wykładowca wystąpił z wykładem „Лексико-грамматические конструкции, используемые в простых и деловых письмах. Письменная и устная формы деловой речи» oraz poprowadził warsztaty „Обучение письменным навыкам  деловой речи и простому письму». Uczestnicy seminarium mogli się wgłębić w tajniki języka biznesu i utrwalić sobie zwroty i wyrażenia używane w korespondencji służbowej.
Po obiedzie profesor Ludmiła Szypielewicz zaprezentowała swój wykład na temat twórczości nauczyciela na lekcji. Zwróciła ona szczególną uwagę na to, że to właśnie od nas, nauczycieli, zależy aktywność i motywacja uczniów na lekcjach. Zaprezentowała wiele metod aktywizujących i technik pedagogicznych, dzięki którym nasze zajęcia nie będą nudne i uczniowie będą aktywnie w nich uczestniczyć. Każdy słuchacz otrzymał karty pracy z zadaniami, które może wykorzystać na lekcjach języka obcego m.in. skorogovorki.
Następnie odbyły się warsztaty dotyczące pracy z dodatkowymi materiałami dydaktycznymi np. gazetami, czasopismami, tekstami z Internetu, filmami. Pani profesor omówiła, jak można wykorzystać takie materiały na lekcjach. Wszyscy nauczyciele otrzymali czasopisma, gazety i w grupach mieli za zadanie stworzyć plan zajęć z wykorzystaniem takich materiałów. Wszystkie prezentacje grup były bardzo interesujące i można było zaczerpnąć wiele pomysłów do swojej pracy dydaktycznej.
Seminarium zakończyło się uroczystym wręczeniem certyfikatów uczestnictwa. Ponadto członkowie Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli i Wykładowców Języka Rosyjskiego otrzymali czasopisma i książki.
W czasie przerw uczestnicy wymieniali się między sobą swoim doświadczeniem dydaktycznym, a także mieli możliwość bezpośredniego kontaktu z nosicielami języka rosyjskiego.
Uczestnicy seminarium zwrócili uwagę na wysoki poziom wszystkich wykładów, interesującą dyskusję i owocną wymianę doświadczeń specjalistów.
Serdecznie dziękujemy organizatorom za zorganizowanie seminarium.
Dorota Marczak
Nauczyciel języka rosyjskiego
LO im. ONZ w Biłgoraju