Wizyta w Nowym Sączu

Na zaproszenie Sądecko – Podhalańskiego Oddziału Stowarzyszenia Współpracy Polska Wschód w dniach 13 i 14 marca 2015 r. w Nowym Sączu przebywali Prezes ZK – Józef Bryll i Wiceprezes ZK – Jerzy Smoliński. Celem pobytu był udział w dniu 13 marca br. w uroczystym otwarciu wystawy fotograficznej „Jeden pocałunek Arktyki” oraz rosyjskich wyrobów artystycznych – przedmiotów malowanych specjalną laką i farbą, samowarów, a także pamiątkowej srebrnej cukiernicy podarowanej w 1912 r. przez ostatnią Carycę Rosji polskiej członkini dworu carskiego Pani Małachowskiej. Dyrektorka Sądeckiej Biblioteki Publicznej im. Szujskiego Pani Barbara Pawlik powitała przybyłą prawie 80 osobową grupę gości, reprezentantów inteligencji, w tym nauczycieli akademickich, rusycystów, przedstawicieli władz samorządowych miasta i powiatu, biznesmenów, młodzieży, członków i sympatyków Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód. Otwierając wystawę fotograficzną Pan Piotr Kruk – Prezes Oddziału omówił genezę powstania przepięknych fotografii. Udzielił głosu jej autorom Panom: Wawrzyńcowi Kucowi (z zawodu architekt) i Wacławowi Labo (fotograf). Obaj Panowie omówili swój ubiegłoroczny 16 dniowy wyjazd do Federacji Rosyjskiej, Republiki Komi na Dalekiej Północy. Końcowym rezultatem pobytu jest zaprezentowany krótkometrażowy film dokumentalny i tysiące wykonanych fotografii. Pan Wawrzyniec Kuc w sposób barwny przedstawił gościom wystawę. Podkreślał wielką życzliwość mieszkających tam Rosjan i ogromną pomoc, jaką uzyskiwali od miejscowej ludności. Stwierdził, że w 2016 r. planują kolejny wyjazd do Rosji w rejony położone na północy od Uralu. W czasie zwiedzania wystawy prof. Adam Zalas wykonywał na gitarze rosyjskie romanse stwarzając tym samym odpowiedni nastrój.
W trakcie spotkania Józef Bryll wręczył Pani Katarzynie Banach studentce II roku studiów Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, dawczyni szpiku kostnego, młodej mieszkance Białorusi, dyplom uznania Ambasadora Republiki Białoruś w Polsce – Aleksandra Aweryanova wraz z zaproszeniem do odwiedzenia Białorusi.
W dniu 14 marca br. odbyło się pod przewodnictwem Piotra Kruka rozszerzone posiedzenie Zarządu Sądecko – Podhalańskiego Oddziału Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód. Prezes Oddziału przedstawił sprawozdanie z działalności za rok 2014 i plan pracy na rok bieżący. Zebrani członkowie Zarządu (obecnych było 8 na ogólną liczbę 9) pozytywnie odnieśli się do sprawozdania i zaakceptowali plan pracy na 2015 r. Zabierający głos w dyskusji wysoko ocenili zaangażowanie i pracę Prezesa Oddziału – Piotra Kruka. Zabierając głos w dyskusji Jerzy Smoliński zgodził się z wysoką oceną pracy P. Kruka, jak i całego Oddziału oraz przedstawił kierunki pracy Zarządu Krajowego SWP-W i Zarządu Głównego SWP-R w 2015 r. Ocenę tą potwierdził Prezes Józef Bryll. Obecny na posiedzeniu Honorowy Prezes Oddziału Pan Kazimierz Pazgan, wielce zasłużony działacz SWP-W, znany inicjator wielu inicjatyw społecznych na Sądecczyźnie i Podhalu, został odznaczony przez ZK SWP-W i Kapitułę medalem pamiątkowym Mickiewicz – Puszkin. Wręczenia dokonali Józef Bryll i Jerzy Smoliński.
Dwudniowy wyjazd do Nowego Sącza był pożyteczny i stanowił swoiste dowartościowanie pracy społecznej członków Zarządu Oddziału (w Zarządzie jest 4 absolwentów Wyższych Uczelni Rosji).